بیانات رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه در باره صفتهای برجسته اخلاقی

آنچه به ما داده میشود، از همه مکارم، از همه خوبیها از طرف خداست. گاهی یک صفت خوبی در پدر هست، در پسر نیست. اینکه حالا میگویند ژن یا ژن خوب خیلی اعتباری ندارد. اینجور نیست که موقعیت اجتماعی هم تاثیر داشته باشد، نه، گاهی یک صفت خوبی در فرد زیر دست ما هست که در ما نیست.  یعنی او بالاتر از ما است. خیلی از مشکلات داخل کشور ما ناشی از نبود صفت راستگویی است. یعنی شما حرفی را که میزنید مطابق با واقع باشد. فضای مجازی را ملاحظه کنید که بر اثر حرف، شایعه، دروغ، خلاف، تهمت، نسبت بدون واقعیت به این، به آن، به بالا، به پایین، به همدیگر، یک فضای دروغ در کشور به وجود می آید. اینها اشکال است. همه سعی کنیم راست بر زبان جاری کنیم.

با مردم صادق باشید. با مردم با تقلب و خدعه و فریب و دورویی برخورد نکنید. یعنی صدق عمل با مردم، انسان در مواجهه با مردم با صداقت وارد بشود، کلک و دروغ و فریب با مردم برخورد نکند. اگر ما در مسائل گوناگون اجتماعی ، سیاسی، انتخاباتمان، و مانند اینها همین یک مورد را مراعات کنیم، ببینید چقدر دنیا آباد خواهد شد.