چهل و هفتمین شورای دانشگاه

چهل و هفتمین و آخرین شورای دانشگاه در سال ۱۳۹۷ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۲۲ اسفندماه سال ۹۷ با حضور رئیس دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضای  شورا در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا ریاست محترم دانشگاه از دانشجویان نمونه کشوری آقایان وحید منصوری و حجت شیخ بردسیری قدردانی به عمل آوردند.ادامه مطلب

همچنین ریاست محترم دانشگاه از نائب رییس محترم شورای دانشگاه و سایر اعضاء؛ در برگزاری منسجم؛ هدفمند؛ حضور فعال در شورا و مشارکت در ارتقای فرآیندهای آموزشی؛ پژوهشی؛ دانشجویی و ...؛ صمیمانه قدردانی به عمل آوردند و برای کلیه اعضای شورا و دانشگاه سالی مملو از سلامتی؛ برکت و بهروزی همراه با تلاش برای تحقق برنامه های پیش رو و دستیابی به اهداف عالیه نظام سلامت آرزو نمودند.
شورا با گرفتن عکس یادبود با هفت سین نوروزی پایان یافت.