جلسه تحلیل ثبت نام دانشجویان جدید الورود سال ۹۸-۹۷

جلسه تحلیل ثبت نام دانشجویان جدید الورود مقاطع عمومی و تحصیلات تکمیلی سال۹۷  ساعت ۱۳ لغایت ۱۴:۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴ آذرماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر امور آموزشی دانشگاه و سایر عوامل اجرایی در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه معاون آموزشی دانشگاه از کلیه عوامل اجرایی ثبت نام تقدیر و تشکر نمودند ادامه مطلب

در ادامه پیشنهادات حضار دریافت و مقرر گردید گزارش عملکرد، نقاط قوت و قابل بهبود برنامه به همراه با پیشنهادات صاحبان فرایند در شورای دانشگاه ارائه گردد.