هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  ساعت  ۱۳ لغایت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۱۳ باحضور معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  و اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل در ابتدا از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر فرقانی در زمان تصدی معاون آموزشی دانشکده علوم توانبخشی و عضویت در شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی قدردانی گردید.ادامه مطلب

در ادامه  در خصوص اعلام ظرفیتهای پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۹-۹۸، سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.