بیانات رهبر انقلاب اسلامی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

رهبر انقلاب در ابتدای جلسه درس خارج فقه درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان و حواشی آن:

این قانون بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی کشور را برای جوانان می شکند. اما اینکه هر بازنشسته ای به کار گرفته نشود، درست نیست. برخی جایگزین ندارند. بهتر است مجلس جوری آن را اصلاح کند که نیازی به ورود رهبری نباشد