اطلاعیه پذیرش دانشجوی اتباع غیرایرانی (خارجی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای چشم انداز، ماموریت ها و اهداف راهبردی خود و وزارت متبوع نسبت به پذیرش دانشجویان غیرایرانی در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اقدام می نماید. زمان پذیرش دانشجویان، اول آذرماه ۹۷ لغایت ۳۰ دیماه ۹۷ می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://iedu.mui.ac.ir مراجعه نمائید.ادامه مطلب

شایان ذکر است پذیرش این داوطلبان به صورت غیربورسیه (پرداخت شخصی شهریه تحصیلی توسط داوطلب) انجام می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۷۹۲۷۶۵۴ سرکار خانم صفابخش تماس حاصل  فرمائید.