جلسه بررسی چگونگی اجرای پیش دفاع و همچنین بازبینی دستورالعمل دفاع از پایان نامه در دانشکده ها

جلسه بررسی چگونگی اجرای پیش دفاع و همچنین بازبینی دستورالعمل دفاع از پایان نامه در دانشکده ها از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶ آبان ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونین آموزشی دانشکده ها در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید در این جلسه حضار نظرات کارشناسی خود را ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.