جلسه اصلاح و بازنگری شیوه نامه شهریه های آموزشی

جلسه اصلاح و بازنگری شیوه نامه شهریه های آموزشی دانشجویان شاغل به تحصیل در ساعت ۹:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۳۰ با حضور مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی و نمایندگان معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت تشکیل و شیوه نامه شهریه ها مورد بازبینی و اصلاح  قرار گرفت.