هفتمین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

هفتمین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر راس ساعت ۱۱روز سه شنبه  ۲۴ مهر ماه  با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر محمدرضا صبری، سرپرست پژوهشکده قلب و عروق، معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور مرتبط  با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و سایر مدعوین ادامه مطلب

در اتاق  شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص چگونگی واگذاری امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و دیگر موارد پژوهشی و آموزشی دانشجویان بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.