جلسه بررسی اهم چالش ها و اولویت های آموزشی دانشگاه

جلسه بررسی اهم چالشها و الویت های آموزشی دانشگاه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۹ روز ۲۲ مهرماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیران حوزه معاونت و رئیس دفتر معاونت اموزشی تشکیل گردد.ادامه مطلب

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر پیرآمون موارد مطروحه توسط مدیران در خصوص اهم موارد قابل طرح در اجلاس معاونین آموزشی کشور که در تاریخ ۹۷/۷/۲۹ با حضور معاون آموزشی وزارت درمحل همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد تصمیم گیری گردید.