برگزاری آزمون میان دوره برای رشته های علوم پایه علوم پزشکی و دندانپزشکی(تکمیلی اطلاعیه قبل)

با توجه به درخواست دانشگاهها و دانشجویان علوم پزشکی و دندانپزشکی، در خصوص برگزاری آزمون میان دوره برای رشته های علوم پایه مقرر گردیده،ادامه مطلب

  آزمون میان دوره ی علوم پایه دندانپزشکی برای داوطلبان تحصیلکرده در خارج از کشور در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۹/۸ همزمان با آزمون پیش کارورزی بصورت الکترونیک و آزمون علوم پایه دندانپزشکی برای داوطلبان تحصیلکرده در داخل کشور و علوم پایه پزشکی در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ بصورت الکترونیک توسط  تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی به شرح برگزار می گردد.

دانشگاههای برگزار کننده آزمون میان دوره علوم پایه دندانپزشکی عبارتند از دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، تهران، کردستان، مشهد، کرمان، یزد

دانشگاههای برگزار کننده آزمون میان دوره علوم پایه پزشکی عبارتند از دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، بوشهر، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، یزد

دانشگاههای برگزار کننده آزمون میان دوره پیش کارورزی عبارتند از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، ارومیه، بندرعباس، بوشهر، تبریز، زاهدان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، یزد