ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷  روز سه شنبه ۱۷مهر ماه راس ساعت ۱۳:۳۰ و  با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن مطرح نمودن دستور کار جلسه در خصوص سیاستگذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.