امور آزمونها

معرفی مرکز آزمون های دانشگاه

  سامانه آزمون های الکترونیکی دانشگاه

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی

اطلاعیه ارزیابی سامانه سبا در فرآِیند برگزاری آزمونها ( ارسال پیام هشدار)

   مصوبه کمیته اجرائی آزمون های مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

        راهنمای بازگشت به سوالات آزمون

شیوه نامه برگزاری آزمونهای برخط ویژه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فرآیند و قالب طراحی سوالات آزمون های الکترونیکی دانشگاه

اصلاح تقویم برگزاری آزمونهای زبان انگلیسی عمومی MHLE وزارت بهداشت

داوطلبان محترم کلیه رشته های تخصصی و فوق تخصصی شرکت کننده در آزمون دانشنامه سال ۱۳۹۹

پاسخ به سئوالات متداول درمورد نحوه برگزاری آزمون های غیر حضوری پایان ترم ۹۹-۹۸

دستورالعمل برگزاری آزمونهای غیرحضوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعیه درخصوص نحوه برگزاری امتحانات داخلی دانشگاه و آزمونهای کشوری

زمان برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاران روز پنجشنبه مورخ۹۹/۰۷/۰۳ می‌باشد.

جدول زمانبندی برگزاری آزمونهای گروه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹

راهنمای داوطلبان شرکت در آزمون های الکترونیکی دانشگاه

سامانه مشاهده نتایج و آنالیز آزمون های میان ترم و پایان ترم دانشگاه  ( جهت مشاهده راهنمای سامانه لطفا اینجا را کلیک نمایید)

 تقویم آزمون ها۱۴۰۰

 

 آزمون ارتقاء و گواهینامه دستیاری

 معرفی واحد