مسئول روابط عمومی معاونت آموزشی

پروانه نصری

مسئول روابط عمومي معاونت آموزشی

تلفن :۳۷۹۲۸۰۰۱-۰۳۱

ایمیل : edu.khabar@mui.ac.ir

 

 • برنامه ریزی به منظور انجام امور اطلاع رسانی حوزه معاونت آموزشی.
 •    برنامه ریزی به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط با مراسم، گردهمایی­ها، کنگره­ها و سمینارهای مرتبط با حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و ...، و تهیه بانک اطلاعاتی آنها به صورت الکترونیک و غیر الکترونیک.
 •   برنامه ریزی به منظور تهیه گزارش خبری از اهم برنامه های اجرا شده و در دست اقدام معاونت آموزشی با همکاری واحدهای مجری و درج آن در سایت.
 • مشارکت در طراحی و تدوین پوستر، بنر، پلاکارت و ...، بر اساس مناسبت های مختلف و برنامه ریزی به منظور تهیه و نصب آن با همکاری امور اداری معاونت آموزشی.
 • تهیه متن پیام های کوتاه تبریک و تسلیت جهت اعیاد، ایام وفات و سایر مناسبت­ها و ارسال به مدیران و کارکنان.
 •    برنامه ریزی به منظور به تصویر کشیدن اهم برنامه های حوزه معاونت آموزشی و تهیه آرشیو آن.
 •   همکاری در برگزاری جلسات، نشست­ها، همایش هاي ملی و بین المللی و سایر مراسم برنامه ریزی شده
 •   مشارکت در انتخاب، تهیه و ارائه هدایا جهت مناسبت هاي مختلف و تهیه گزارش خبری و تصویری از آن
 •    هماهنگی جهت طراحی لوح و آرم جهت مراسم ها
 • مشارکت در طراحی و تهیه تقدیر­نامه مناسبت های مختلف.
 •  برنامه ریزی به منظور به روز رسانی و ارتقای مستمر محتوا و ساختار سایت معاونت با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان ادارات و واحدهای حوزه معاونت آموزشی.
 • برنامه ریزی به منظور مستندسازی برنامه های فرهنگی معاونت آموزشی و تهیه گزارش عملکرد سالیانه.