معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

جناب آقای دکتر محسن میناییان
معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه داروشناسی و سم شناسی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات علوم دارویی

شماره تماس: ۳۷۹۲۸۰۰۲-۰۳۱

پست الکترونیک:minaiyan@pharm.mui.ac.ir

آدرس محل کار:

 1. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده داروسازی و علوم داروئی، گروه فارماکولوژی و سم شناسی، تلفن: ۳۷۹۲۷۰۸۸
 2. اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی، تلفن: ۳۷۹۲۸۰۰۲

برون داد پژوهشی:

 • تالیف بیش از ۱۵۰ مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات معتبر خلرجی و داخلی
 • ترجمه و تالیف ۷ کتاب در زمینه های فارماکولوژی و فارماکوتراپی
 • شرکت و ارائه مقاله در بیش از ۵۰ کنگره یا سمینار داخلی و خارجی
 • سرپرستی بیش از ۱۵۰ پایان نامه دانشجوئی در مقاطع دکتری تخصّصی داروسازی و فارماکولوژی، دکتری عمومی داروسازی،  کارشناسی ارشد سم شناسی و دکتری عمومی و تخصّصی دندان پزشکی

سوابق اجرائی:       

 • رئیس دانشکده داروسازی و علوم داروئی
 • رئیس مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده داروسازی و علوم داروئی
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی و علوم داروئی
 • مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی و علوم داروئی
 • سرپرست شورای طرح های پژوهشی پایه دانشگاه
 • سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده
 • عضو بورد منطقه ای فارماکولوژی
 • عضو بورد داروسازی بالینی