برنامه راهبردی معاونت آموزشی

 

برنامه راهبردی معاونت آموزشي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۱۳۹۱-۱۳۹۶

 چشم‌انداز معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

     

  معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مصمم است از طريق تحقق مباني علمي تصميم‌گيري در مديريت آموزشي و با توجه به مباني ديني و فرهنگي بعنوان يكي از قطب‌هاي آموزش علوم پزشكي ادغام يافته و جامعه‌نگر مطرح گردد.
 
رسالت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  اصفهان مأموريت دارد با استعانت از خداوند متعال، بهره‌گيري از مهارتهاي مديريت آموزشي و اصول حرفه‌اي گرايي و برنامه‌ريزي در راستاي دانايي محوري و با استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه آموزشي و با تكيه بر هماهنگي درون‌بخشي، از تربيت دانش‌آموختگاني پاسخگوي نيازهاي در حال تغيير، توانمند و با انگيزه خدمت، اطمينان حاصل نمايند.
 
ارزشها، معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
مباني ديني و فرهنگي 
اصول عدالت محوري 
دانشگاه مطرح در منطقه مديترانه شرقيEMRO) )
مباني علمي مديريت آموزشي 
آموزش علوم پزشكي ادغام يافته و جامعه‌نگر 
اصول حرفه‌اي گرايي 
دانايي محوري 
استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي 
هماهنگي درون‌بخشي
پاسخگوئي نيازهاي در حال تغييرجامعه
دانش‌آموختگاني ، توانمند و با انگيزه خدمت
 

نقــاط قوت

-    ورود دانشجويان با نمرة برتر به اين دانشگاه

-    فضاي فيزيكي و امكانات و تجهيزات مناسب براي آموزش

-    تنوع رشته ها و مقاطع تحصيلي اين دانشگاه

-    دسترسي به سيستم هاي رايانه اي  و منابع علمي جديد

-    تفويض اختيار به معاونت آموزشي جهت برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي

-    وجود مراكز مناسب براي آموزش باليني

-    وجود تجارب مفيد در برنامه هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

-    امكان وضع آيين نامه و دستورالعمل هاي داخلي

-    داشتن شناسنامه براي دروس

-    برخورداري از تيم رايانه اي توانمند در تامين، توليد و نشر نرم افزارهاي آموزشي مورد نياز دانشگاه و كشور

-    فعال شدن مجدد برنامه هاي جامعه نگري

 

نقــاط ضـعف

-    ضعف سيستم نظارت و راهنمائي آموزشي

-    چند شغلي بودن برخي مسؤولين و اعضاي هيات علمي

-    كمبود انگيزه در دانشجويان و اساتيد بصورت پيش رونده

-    روزمرگي حاكم بر سيستم

-    ضعف پشتيباني (مالي، اداري) از برنامه هاي آموزشي دانشگاه

-    جامعه نگر نبودن اغلب برنامه هاي آموزشي

-    ضعف در اجراي مناسب برنامه هاي درسي

-    استفاده ناكافي از فناوري اطلاعات (IT)در آموزش

-    آرتباط غير شفاف بين دروس و کاربرد آنها در آينده

-  ضعف در ضمانت اجراي ضوابط  و مقررات آموزشي و ناكافي بودن حمايت و قاطعيت مديران دانشگاه در اجراي تصميمات مربوط به آموزش

 

فرصتـها

-    موقعيت مناسب جغرافيائي، اقتصادي، اجتماعي ؛ سياسي و صنعتي اصفهان

-    افزايش تعداد دانش آموختگان علاقه مند به تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي

-    قانون تشكيل هيات امنا و تعيين اختيارات آن

-    عنايت رهبري به دانشگاه و دانشگاهيان

-    افزايش آگاهي و تقاضاي جامعه براي دريافت خدمات كيفي سلامت

-    وجود ادغام بين آموزش پزشكي و بخش سلامت

-    رشد تعداد دانش آموختگان متقاضي همکاري با دانشگاه

-    اقبال عمومي جامعه به آموزش عالي در گروه پزشكي

-    وجود موسسات  علمي تحقيقاتي و قطبهاي صنعتي در اطراف اصفهان

-    تاکيد و دسترسي به فن آوري پيشرفته براي آموزش

-    -وجود برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله

تهديدها

-    نامشخص بودن روند و زمان تخصيص اعتبارات آموزشي

-    فقدان نظام ارزشيابي و اعتبار سنجي مستقل 

-    عدم تحقق قانون تفويض اختيارات به دانشگاه

-    گسترش روحيه مدرك گرايي در جامعه

-    ناتواني فارغ التحصيلان در طراحي كسب و كار

-    فقدان امكان مشاركت دانشگاه در پذيرش فراگيرندگان

-    سيستم نظارت و ارزشيابي نامناسب در وزارتخانه

-    نامناسب بودن وضعيت معيشتي كاركنان؛ دستياران و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه

-    طرح خودگرداني و نظام نوين اداره امور بيمارستانها

-    حاكميت روابط بر ضوابط در جامعه