اخبارتحصیلات تکمیلی

برگزاری جلسه هماهنگی معاون محترم مدیر با کارشناسان مقاطع ارشد دانشکده ها

در طی سه جلسه هماهنگی  که با حضور معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی با کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد انجام پذیرفت، ضمن مرورو آیین نامه ها و دستور العملهای  مقطع ارشد و بمنظور تقویت جایگاه نظارتی اداره تحصیلات تکمیلی مقرر گردید،چک لیستی از موارد مبتلابه دانشکده ها تهیه گردد و در بازدیدهای سال آتی از آن استفاده گردد.

اولین نشست معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی با کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰/۳۰ جناب آقای دکتر کرباسی معاون محترم مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه در اولین نشست مشترکی که با رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی داشتند ضمن تقدیر و تشکر از همکاران این حوزه بابت تلاش هایشان، اولویت برنامه های خود را  شفاف سازی فرآیندها ولزوم بازنگری در آنها بمنظور ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر اعلام نمودند. و به همین منظور مقرر گردید برنامه زمانبندی تشکیل جلسات با حضور کارشناسان تحصیلات تکمیلی تنظیم و موضوعات بصورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

برگزاری جلسه هماهنگی معاون مدیر با کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی

روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۹ جلسه هماهنگی با حضور معاون محترم مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی  تشکیل و در خصوص ابهامات موجود در روند کار این اداره و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و راهکارهای لازم ارائه گردید .

جلسه هماهنگی و گفتگوی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاران تحصیلات تکمیلی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۰۲ جلسه هماهنگی و گفتگو  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با کارکنان حوزه تحصیلات تکمیلی راس ساعت ۱۳/۳۰ در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و  همکاران در خصوص مشکلات موجود در این اداره مطالبی عنوان نمودند  در ادامه جناب آقای دکتر ایرج پور در خصوص برطرف نمودن مشکلات قول مساعد دادند. 

برگزاری جلسه هماهنگی ثبت نام Ph.d

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۷/۲۸ جلسه هماهنگی با حضور رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی در محل حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی که مقرر است از تاریخ ۹۵/۰۸/۰۳ برگزار گردد تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۷ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کلیه اعضاء شورا درطبقه دوم  محل اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و بعد از بحث و تبادل نظر و بررسی صورتجلسه  تصمیمات لازم اتخاذ گردید