معاون مدیر

 

جناب آقای دکتر یوسف قیصری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاون مدیرتحصیلات تکمیلی در امور دانشجویان Ph.D by researchو پزشک پژوهشگر
 

تلفن تماس : ۳۷۹۲۸۰۰۱

پست الکترونیک:       

        اهم فعالیتهای اداره تحصیلات تکمیلی:

 

  *تدوین  اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو :

۱رخواست اعلام ظرفیت پذیرش دانشجواز طرف وزارت متبوع

۲-انعکاس نامه به وزارت جهت اعلام نظر

۳-اعلام ظرفیت اعلام شده توسط حوزه تحصیلات تکمیلی

۴- بررسی ظرفیتهای اعلام شده توسط حوزه تحصیلات تکمیلی

۵-ارئه کارشناسی انجام شده درشورای دانشگاه

۶-اعلام ظرفیت مصوب شورای دانشگاه به وزارت متبوع

*مراحل ثبت نام دانشجویان تحصیلات تکمیلی :

۱- اعلام تاریخ و مدارک موردنیاز  ثبت نام  در سایت دانشگاه

۲-دریافت لیست اسامی پذیرفته شدگان از وزارت متبوع

۳-ارسال اسامی به خدمات ماشینی جهت صدور شماره دانشجویی

۴-تهیه پرونده واختصاص شماره دانشجویی جهت پذیرفته شدگان

۵-ارسال نامه منضم به لیست اسامی پذیرفته شدگان به دانشکده ها

۶- اخذ مدارک مورد نیاز و صدور کارت دانشجویی

۷- ارجاع دانشجو به دانشکده جهت انتخاب واحد

 

اداره تحصيلات تکميلي دانشگاه با هدف ارتقاء سطح کيفي دانشجويان در مقاطع کارشناسي ارشد، Ph.D،Ph.D by Research  ، MPHو بورسهای داخل و خارج از کشور اهداف زير را پيگيري و اقدام نموده است :

- تهیه آئین نامه دستیار آموزشی دانشجویان مقطع Ph.D

- تهیه آئین نامه برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع  Ph.D

- تهیه آئین نامه گزارش پیشرفت تحصیلی۶ ماهه دانشجویان

- تهیه آئین نامه و پیگیری وضعیت حضور فیزیکی دانشجویان مقطع Ph.D

- برگزاری جلسات در رابطه با علل افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

- برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- برگزاری جلسات شورای بورس دانشگاه

- برگزاری جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و علوم توانبخشی

ارزشيابي دانشكده ها بر اساس چك ليست تهيه شده

- تهیه فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- تهیه فرم برگزاری آزمون جامع شفاهی دانشجویان 

- تهیه چک لیست بررسی و فرم پیگیری نواقص پرونده ها و کنترل نمودن پرونده های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیگیری و مکاتبه با دانشکده ها و وزارت متبوع جهت اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف دانشگاه

برنامه ریزی، بازنگری فرمها و تهیه فرایندهای ثبت نام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد وPh.D(روزانه و پردیس خود گرداندر شهریورماه و بهمن ماه

-مکاتبات درخصوص میهمانی و انتقال دانشجویان

 -مکاتبات درخصوص درخواستهای گواهی  اشتغال به تحصیل

مکاتبات درخصوص نظام وظیفه دانشجویان

ابلاغ مصوبات شوراها به مبادي ذيربط

تهيه دستور جلسات شوراهای بورس و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تهيه صورتجلسات شوراهاي بورس و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 -امور مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده به اداره فارغ التحصیلان

ارسال پایان نامه های دانشجویان به کتابخانه مرکزی

-کنترل پرونده های اسکن شده جهت بایگانی الکترونیکی

- پيگيري اخذ نمرات دروس گزارش نشده از دانشكده ها در پايان هر ترم


- بررسی پرونده ومعرفی نماینده برای برگزاری آزمون جامع دانشجویان مقطع Ph.D

بررسی پرونده ومعرفی نماینده برای برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی 

- بررسي و پاسخگويي به درخواستهاي کتبي و شفاهي دانشجويان بر اساس قوانين و مقررات آموزشي با توجه به سوابق پرونده نامبردگان و تهيه جوابيه لازم جهت درخواستهاي آنها

- بازديد و ارزشيابي آموزش تحصيلات تکميلي دانشکده ها و ارائه راهنمايي هاي لازم به کارشناسان آنها

-كارشناسي و بررسي پرونده هاي دانشجويان متقاضی فرصت اضافي و عدم پرداخت شهریه

- کارشناسی درخواست دانشجویان برای طرح در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی ، کمیسیون بررسی موارد خاص وکمیته منطقه ای

- کنترل پرونده و ابلاغ هشدار آموزشی به دانشجویان مشروط

- کنترل پرونده و صدور حکم اخراج دانشجویانی که واجد شرایط ادامه تحصیل نمی باشند

- بررسی وضعیت دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند وبلاتکلیف می باشند

- بررسي وضعيت دانشجويان جهت انتخاب دانشجويان نمونه

- بررسي وضعيت دانشجويان جهت  انتخاب دانشجويان پيشگام

- درج اخبار و به روز رسانی سایت اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- موارد متفرقه مانند درخواست آمار ، شماره و سوابق مجوز رشته ها (برای خانم احسان دوست)

- همکاری و پاسخگویی به مدت دوهفته به مراجعه حضوری کارشناس سازمان بازرسی که کلیه پرونده های بورسیه ها را بررسی نمود

-بررسي وضعيت بورسيه هاي داخل و خارج از کشور

- کارشناسي و بررسي مراحل فراخوان بورس داخل :

الف - مکاتبه با دانشکده ها براي اخذ اعلام نياز رشته هاي مورد نياز

ب- بررسي اعلام نيازهاي وصول شده جهت طرح در شوراي بورس

ج- طرح جدول اعلام نيازها در شوراي بورس

د- اعلام رشته های مورد نياز بورس تحصيلی به وزارت متبوع 

- کارشناسي درخواستهاي دانشجويان مقطع  Ph.D جهت استفاده از دوره تکميلي شش ماهه خارج از کشور

- مکاتبه با دانشگاههاي محل تحصيل بورسيه هاي داخل براي اخذ پيشرفت تحصيلي آنان

-صدور احکام حقوقي بورسيه هاي داخل

- کارشناسي و آماده نمودن مدارک و سوابق متقاضيان بورس تحصيلی ، تعهدات ضريب k  و ...

- صدور ابلاغ تمديد بورس تحصيلي و مکاتبات آن

- مکاتبه با بورس شدگاني که مهلت قانوني آنها به اتمام رسيده و هنوز براي انجام تعهدات مراجعه ننموده