اخبار ستاد شاهد

برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

در تاريخ ۹۶/۸/۸ جلسه شوراي اساتيد مشاور در معاونت آموزشي و با حضور اساتيد مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر  برگزار گرديد. در اين جلسه در خصوص پيگيري وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط  ،همچنین نحوه استفاده از آئین نامه دانشجویان شاهد و ایثارگر   بحث وتبادل نظر انجام گرديد.

گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی ۹۶

روز سه شنبه مورخ ۲۶/۷/۹۶ ساعت ۱۵   گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد وایثارگر با حضور مسئولین محترم بنیاد شهید و  دانشگاه علوم پزشکی و اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر در مرکز مطالعات آموزش پزشکی(edc) برگزار گردید .

تقدیر از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر معدل کل ۱۷ تا ۲۰

جلسه تقدیر از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر در تاریخ ۹۶/۲/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ در تالار ادیب دانشکده پزشکی با حضور ریاست محترم دانشگاه-معاون محترم آموزشی و مسئولین بنیاد شهید استان برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر اصغری ضمن تأکیید بر تقدیر از دانشجویان ممتاز شاهد و ایثارگر به صورت مستمر تلاش آنها را تا رسیدن به رتبه هیئت علمی خواستار شدند.

تور یکروزه قمصر کاشان ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

تور یکروزه گلاب گیری و بازدید از جاذبه های گردشگری کاشان ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

مراسم دیدار از خانواده سردار شهید حاج حسین خرازی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ دیدار از خانواده سردار شهید حاج حسین خرازی با حضور جمعی از دانشجویان شاهد وایثارگر ، دبیر و کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر به همت کانون ایثار برگزار گردید.

مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی-پژوهشی شاهد و ایثارگر کلان منطقه ۷

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۰ از ساعت ۱۴ الی ۱۶مراسم تجلیل از دانشجویان برتر علمی - پژوهشی شاهد و ایثارگر کلان منطقه ۷ آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان - یزد - کاشان و شهرکرد و همچنین دبیران و کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر در تالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی  برگزار گردید.

نشست صمیمانه دبیران ستاد های شاهد کلان منطقه ۷ آمایشی

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۲۲ با حضور دبیران ستاد های شاهد و ایثارگر یزد ، شهرکرد، کاشان و اصفهان نشست کلان منطقه ۷ آمایشی ستاد شاهد و ایثارگر برگزار گردید. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر ۲۱ نفر از دانشجویان برتر علمی - پژوهشی انتخاب و مقرر گردید از ایشان به نحو مقتضی تجلیل و تقدیر بعمل آید.

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵   گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد وایثارگر با حضور مسئولین محترم بنیاد شهید و  دانشگاه علوم پزشکی و اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر در مرکز مطالعات آموزش پزشکی(edc) برگزار گردید .

نشست صمیمانه دبیر ستاد شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۰ از ساعت ۱۳الی ۱۴:۳۰ با حضور سرکار خانم عمیدی مظاهری دبیر ستد شاهد و ایثارگر دانشگاه نشست صمیمی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر و کارشناسان ستاد در محل کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار ستاد شاهد