گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵   گردهمایی دانشجویان جدیدالورود شاهد وایثارگر با حضور مسئولین محترم بنیاد شهید و  دانشگاه علوم پزشکی و اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر در مرکز مطالعات آموزش پزشکی(edc) برگزار گردید .

معاون فرهنگی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تسهیلات، امکانات و انتظارات این سازمان را برای دانشجویان تشریح کردند.سپس خانم دکتر عمیدی مظاهری در خصوص نحوه عملکرد این ستاد و مشارکت دانشجویان در طرح اساتید مشاور و طرح تقویت بنیه علمی و معرفی کارشناسان ستاد پرداختند.

آلبوم تصاویر: