نشست صمیمانه دبیر ستاد شاهد و ایثارگر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۸/۱۰ از ساعت ۱۳الی ۱۴:۳۰ با حضور سرکار خانم عمیدی مظاهری دبیر ستد شاهد و ایثارگر دانشگاه نشست صمیمی اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر و کارشناسان ستاد در محل کنفرانس معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این دیدار نقطه نظرات اساتید مشاور دانشجویان شاهد در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان شاهد مطرح و تبادل نظر گردید.سپس جناب آقای کرباسی سرگروه و هماهنگ کننده اساتید مشاور توضیحاتی درخصوص نحوه عملکرد اساتید مشاور ارائه نمودند.در پایان جلسه از ۳ نفر از اساتید مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر تقدیر به عمل آمد.
 

آلبوم تصاویر: