برگزاری جلسه توجیهی ویژه دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر

ضمن عرض تبريک  به کليه پذيرفته شدگان  دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي ۹۶-۹۵ به اطلاع ميرساند : گردهمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر ورودي مهر ۹۵ روز سه شنبه ۹۵/۸/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي (EDC) برگزار خواهد شد. خواهشمند است کليه پذيرفته شدگان جهت اطلاع ازفعاليت هاي مختلف ستاد در اين جلسه حضور به هم رسانند.