برگزاری جلسه ستاد های شاهد کلان منطقه ۷ آمایشی

با توجه به انتخاب اين ستاد به عنوان کلان منطقه ۷ آمايشي ستاد شاهد و ايثارگر ، در  تاريخ ۹۵/۲/۱۹ با حضور دبيران ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه هاي علوم پزشکي يزد ، شهرکرد و کاشان به ميزباني اين ستاد برگزار گرديد.