برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۱۵ جلسه شورای آموزشی دانشگاه  راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و دیگر اعضاء در اتاق جلسات طبقه دوم حوزه معاونت آموزشی  تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری فراخوان جذب اعضاء هیات علمی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۶ جلسه توجیهی سیزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور هیات علمی و کارشناسان مربوطه، روسا و کارشناسان دانشکده ها در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در رابطه با روند انجام امور مذکور، جدول زمانبندی و چگونگی امتیاز دهی موارد موجود در چک لیست ارائه شده توسط وزارت متبوع بر اساس مدارک و مستندات داوطلبان ومصاحبه در دانشکده ها و فرمهای مربوطه بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

جلسه هماهنگی منطقه هفت آمایشی

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۲  با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی جلسه هماهنگی مدیران ادارات تحصیلات تکمیلی و مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی منطقه هفت آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی عضو (اصفهان،کاشان، شهرکرد و یزد ) به منظور هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در تالا ر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید

برگزاری فراخوان جذب اعضاء هیات علمی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۶ جلسه توجیهی فراخوان سیزدهم جذب هیات علمی با حضور معاون محترم آموزشی، روسای دانشکده ها و کارشناسان مربوطه در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی  تشکیل و درخصوص فرآیند بررسی مدارک و مستندات داوطلبان و تشکیل کارگروههای بررسی توانائی های علمی ایشان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

توسعه علوم پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سپرده شد

دکتر باقر لاریجانی معاون محترم  آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا، اعلام کردند که توسعه علوم پرستاری در کشور به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  سپرده شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت

http://www.irna.ir/fa/News/82118146 مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه شورای تخصصی پیشنهادات

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۲ جلسه شورای تخصصی پیشنهادات با حضور معاون محترم آموزشی و اعضاء کمیته پیشنهادات معاونت آموزشی در اتاق جلسات حوزه برگزار گردید در این جلسه کلیه پیشنهادات واصله از شورای پیشنهادات عمومی دانشکده ها مورد بررسی قرار گرفت

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ودیگر اعضا در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص موارد مطروحه در صورتجلسه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS