برگزاری چهارمین جلسه شوری تحصیلات تکمیلی

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۳/۲۵ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کلیه اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای فرآیند خروج از کشور دانشجویان

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۴ جلسه برنامه ریزی در خصوص اجرای  فرآیند خروج از کشور دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی  با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مسئول محترم امور حقوقی دانشگاه  دراتاق جلسات طبقه دوم حوزه معاونت آموزشی تشکیل  و هماهنگی لازم بعمل آمد.

جلسه هماهنگی و گزارش دهی امور شهریه

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۴ جلسه ای با حضور سزپرست محترم مدیریت پشتیبانی، معاون مدیر در امور آموزشی و مسئولین خدمات ماشینی و شهریه  درحوزه معاونت آموزشی تشکیل و واحد شهریه  گزارشی در خصوص نحوه پرداخت شهریه دانشجویان ارائه نمود

 

جلسه بررسی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان مقاطع عمومی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۴  باحضور مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی جلسه ای پیرامون سامانه انتقال ومیهمانی دانشجویان مقاطع عمومی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در محل اتاق جلسات  طبقه دوم ساختمانحوزه معاونت آموزشیتشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

سیزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی

قابل توجه شرکت کنندگان در سیزدهمین فراخوان جذب هیات علمی
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در سیزدهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه می رساند که لازم است کلیه مدارک ثبت نامی خود را حداکثر تا تاریخ ۹۵/۳/۲۹ به اداره جذب هیات علمی دانشگاه تحویل دهند.

آدرس : اصفهان خیابان هزارجریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- حوزه معاونت آموزشی دانشگاه - اداره جذب هیات علمی
تلفن تماس ۳۷۹۲۸۰۳۲

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۸  جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی، مدیر امور آموزشی و دیگر اعضاء در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و بعد از بحث و بررسی در خصوص موارد مطرح شده درصورتجلسه  تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه کمیته پیشنهادات معاونت آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۸ جلسه شورای پیشنهادات با حضور سرپرست معاون محترم پشتیبانی و نماینده کارکنان حوزه و دیگر اعضا در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل وبعد از بحث و تبادل نظر، پیشنهادات واصله امتیاز دهی گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS