انتصاب سرپرست جدید اداره تحصیلات تکمیلی

طی ابلاغی از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه سرکار خانم اقدس آقابابائیان کارشناس محترم اداره تحصیلات تکمیلی بعنوان سرپرست جدید اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب گردید و از خدمات جناب آقای سعید صابری در مدت زمان تصدی اداره  تحصیلات تکمیلی تقدیر و تشکر بعمل آمد. 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۱۶ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص تعیین تاریخ امتحاتات میان ترم وپایان ترم  دروس عمومی و زبان مقدماتی  درنیمسال اول ۹۷-۹۶ و نحوه مشارکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فرایند آموزش دانشجویان سایر دانشگاهها  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری چهارمین جلسه شورایی بالینی دانشگاه

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰ چهارمین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل اتاق جلسات این معاونت تشکیل و ضمن طرح و بررسی  موضوع نامه معاونت بهداشتی در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان، بررسی موضوع واکسیناسیون دانشجویان در محیط بالینی و نیدل استیک و گزارش خانم دکتر یمانی از جلسه با مسئولینEDO ، بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء شورا در اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح سیاست گذاریها موارد دانشجویی  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری کارگروه ارتقاء کیفیت و چگونگی تکمیل اطلاعات در سامانه رتبه بندی خدمات آموزشی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۲ ساعت ۱۰ صبح باحضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر پشتیبانی و روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و  نامه رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع درخصوص لزوم تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رتبه بندی خدمات آموزشی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اطلاعیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D ) و دکتری پژوهشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

  •  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت،داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۷-۹۶  در روز پنجشنبه ۹۶/۰۳/۰۴ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و ۹ دانشگاه دیگر برگزار خواهد شد . زمان برگزاری آزمون در کلیه رشته ها ساعت ۹ صبح می باشد و داوطلبان لازم است ساعت ۸ صبح در محل برگزاری آزمون واقع در خیابان هزار جریب - درب شرقی دانشگاه - دانشکده پزشکی حضور داشته باشند. برگه راهنمای داوطلبان شرکت کننده پیوست می باشد .

جلسه تبادل نظرپیرامون برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ در راستای اجراء طرح تحول و نوآوری

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۳/۰۱  باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء جلسه تبادل نظرپیرامون برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۶ در راستای اجراء طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی راس ساعت ۱۱ صبح در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی  تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS