برگزاری اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۹ اولین جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی  با حضور اساتید محترم راهنما، هیات داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه  درتالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار و دانشجوی مربوطه موفق به دفاع از پایان نامه خود گردید. 

برگزاری جلسه کمیسیون پزشکی متقاضیان مهمانی و انتقال

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۹ جلسه کمیسیون پزشکی در خصوص بررسی وضعیت بیماری تعداد ۷۰ نفر از دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال با حضور پزشکان عضو شورای پزشکی حوزه معاونت آموزشی در اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن مصاحبه حضوری با نامبردگان درخصوص درخواست مهمانی و انتقالی ایشان بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

جلسه طراحی سوالات آزمون دکتری تخصصی Ph.D

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۸راس ساعت ۸ صبح جلسه طراحی سئوالات آزمون دکترای تخصصی ph.D  سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تیم های مصاحبه کننده دانشگاه در محل ساختمان مهارتهای بالینی (skill lab) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور تیم های مصاحبه کننده برگزار گردید.

برگزاری جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۸ با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مسئول و کارشناس کارگروه ارتقاء کیفیت و روسای ادارات خدمات ماشینی، اداره تحصیلات تکمیلی ، دانش آموختگان و خدمات آموزشی جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص ارتقاء فرآیندهای ادارات مختلف و سایت معاونت آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

دومین کمیته برگزاری آزمون مرحله دوم مصاحبه پذیرش دانشجویان Ph.D رشته های دکتری تخصصی داروسازی

روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۷ با حضور معاونین محترم آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان،شیراز،اهواز، کرمان و مدیر مرکز مطالعات و آموزش پزشکی دومین کمیته مرکزی برگزاری آزمون مرحله دوم مصاحبه پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های تخصصی داروسازی در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار و بعداز بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

موافقت با راه اندازی رشته تکنسین پروتزهای دندانی مقطع کاردانی

جهت دریافت فایل موافقت نامه  راه اندازی رشته تکنسین پروتزهای دندانی مقطع کاردانی با ظرفیت پذیرش ۱۰ دانشجو برای یک دوره اینجا را کلیک کنید.

جلسه با روسای دانشکده ها پیرامون آیین نامه تشکیل شورای تخصصی آموزش در عرصه دانشگاه

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱ صبح جلسه ای با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و روسای دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی، توانبخشی و پرستاری مامایی پیرامون آئین نامه تشکیل شورای تخصصی آموزش در عرصه دانشگاه تشکیل و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS