مصاحبه با داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۷ با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات اجرایی جذب، مصاحبه با ۲۷ نفر از داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در دفتر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای  آموزش تخصصی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۶ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص موارد آموزشی و پژوهشی دانشجویان بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه هماهنگی منطقه هفت آمایشی

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۱ با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی جلسه هماهنگی مدیران ادارات تحصیلات تکمیلی و مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی منطقه هفت آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور با حضور نمایندگان دانشگاههای علوم پزشکی عضو (اصفهان،کاشان، شهرکرد و یزد ) به منظور هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون برگزاری مرحله دوم آزمون پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید

اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۵

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۱/۳۱ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون آموزشی،  مدیر امور آموزشی و معاونین آموزشی دانشکده ها و سایر اعضا در محل تالار سبز مرکز  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص سیاست گزاری ها و امور دانشجویی  تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه شورای روسای ادارات معاونت آموزشی

روز دوشنبه ۹۵/۰۱/۳۰ جلسه شورای ادارات حوزه معاونت آموزشی با حضور مدیر امور آموزشی و سرپرست معاونت پشتیبانی حوزه و کلیه روسای ادارات در دفتر معاون آموزشی تشکیل گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل مرتبط به ادارات  حوزه معاونت آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۳۰ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای اداره آموزش تخصصی دانشکده پزشکی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS