برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی

روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۰۳/۱۸ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکترای تخصصی پژوهشی با حضور معاونین محترم آموزشی  و پژوهشی دانشگاه و سایر اعضا  در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص پروپوزال پایان نامه تعدای از دانشجویان و دیگر موارد مطرح در صورتجلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۷ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء درسالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای  آموزش تخصصی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۷ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کلیه اعضاء شورا درطبقه دوم  محل اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و بعد از بحث و تبادل نظر و بررسی صورتجلسه  تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اطلاعیه شرکت در دوره مجازی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی( ویژه اعضاء هیئت علمی)

بدینوسیله به­ اطلاع می­رساند اعضای محترم هیأت علمی که تمایل به شرکت در دوره مجازی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دارند، مقتضی است جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در اسرع وقت به سایت http://sanjeshp.irمراجعه فرمایند.
«دانشگاههای ارائه دهنده دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دروس این دوره را به صورت بلوکهای مستقل و در قالب سه دوره گواهینامه سطح ۱، سطح ۲، سطح ۳ سازماندهی خواهند کرد تا اعضای هیأت علمی داوطلب، قبل از ثبت نام به عنوان دانشجوی دوره ارشد، بتوانند بعنوان داوطلب آزاد، دروس گواهینامه سطح ۱ تا ۳ را بگذرانند و در صورت گذراندن موفق این دروس، در دوره کارشناسی ارشد آوزش پزشکی ثبت نام نموده و دروس گذرانده نیز در کارنامه ایشان به عنوان دانشجو منظور شود.»

مصاحبه با داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۰ با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضاء محترم کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات اجرایی جذب، مصاحبه با ۲۱ نفر از داوطلبان عضویت در کادر هیات علمی دانشگاه در دفتر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب در حوزه معاونت آموزشی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۰ جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه،راس ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح باحضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و دیگر اعضاء درمحل جدید دفتر معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مندرج در صورتجلسه، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و تحقیقات و فنآوری دانشگاه و دیگر اعضاء درمحل تالار زیتون مدیریت مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی تشکیل و در خصوص موارد مطرح در صورتجلسه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS