برگزاری جلسه جذب هیات علمی دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه روز سه شنبه ۲۸ آذر ماه راس ساعت ۱۰ صبح با حضور سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب، معاون آموزشی و سایر اعضاء در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و بر اساس دستور جلسه ابتداضمن طرح و بررسی پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه و نامه های واصله به اداره جذب بعد از بحث وتبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

تغییر زمان و مکان برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته پایگاه های اطلاعات ناشر Elsevier

تغییر زمان و مکان برگزاری کارگاه  آموزشی پیشرفته و آشنایی بیشتر با امکانات و ابزارهای جدید پایگاه های اطلاعات ناشر Elsevierشامل Scopus, Science 

حضور کتابداران بخش های اطلاع رسانی، مرجع و خدمات عمومی همچنین پرسنل  و کارشناسان مراکز تحقیقاتی در کارگاه مذکور الزامی است. 

زمان : سه شنبه  ۹۶/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲

مکان: سالن ابن سینا، مجموعه گسترش پزشکی 

جلسه بازنگری نحوه ارائه دروس و یکسان سازی تخصیص شماره دروس بانیمرخ جدید

روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه راس ساعت ۱۰ صبح جلسه ای با حضور مدیر امور آموزشی دانشگاه و مسئولین آموزش دانشکده های پزشکی، داروسازی، بهداشت و مدیریت و اطلاع رسانی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و با توجه به ابلاغ سرفصل جدید رشته پزشکی ولزوم بازنگری در نحوه ارائه دروس از دانشکده های سرویس دهنده و نیز به منظور یکسان سازی تخصیص شماره دروس بانیمرخ جدید هماهنگی لازم بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه کارگروه تدوین فرایند انتخاب مدیران گروههای آموزشی

 باستناد بند چهارم بیست و نهمین صورتجلسه شورای دانشگاه، جلسه ای روز شنبه ۲۵ آذر ماه راس ساعت ۱۰/۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه, و روسای دانشکده های  پزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی و مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص چگونگی تدوین فرایند انتخاب مدیران گروههای آموزشی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه آیین نامه اجرایی حق التدریس

جلسه آیین نامه اجرایی حق التدریس روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه راس ساعت ۱۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و درخصوص سامانه نحوه محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

چهارمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه راس ساعت ۷:۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیران و مشاوران بخشهای مختلف حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات حوزه معاونت تشکیل و کارشناسان توضیحات لازم را در خصوص نحوه راه اندازی سامانه نگاه ارائه نمودند و در ادامه دستورجلسه مطرح و ضمن  بحث و بررسی و تبادل نظر، موارد کارشناسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۶

هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز سه شنبه ۲۱ آذرماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی، معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دیگر اعضاء جلسه در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به دستور جلسه، سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS