برگزاری کمیته آموزش کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه

کمیته آموزش کارگروه بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه ازساعت ۱۱ روز یکشنبه  هفتم مردادماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیران مطالعات و  توسعه آموزش پزشکی، امور آموزشی، امور هیات علمی  و دبیر شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص شرح وظایف کارگروه تخصصی بهداشت ودرمان در حوادث غیر مترقبه و کمیته آموزش کارگروه بهداشت ودرمان و نحوه اجرایی نمودن وظایف محوله به کمیته آموزش بحث وتبادل نظربعمل آمد تصمیم گیری بعمل آمد. 

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷ از راس ساعت ۱۳/۳۰ روز شنبه ششم مرداد ماه  با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیران تحصیلات تکمیلی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها ودیگر مدعوین در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری بعمل آمد.  

گردهمایی مجازی مدیران آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 گردهمايي مجازی مديران آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲  به صورت ويدئو كنفرانس و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مجازي در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار  و نسبت به برقراری و هماهنگی و تبادل اطلاعات  با دیگر دانشگاهها اقدام گردید.

اطلاعیه فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

 

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۵/۱ از ساعت ۱۳/۳۰ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی با حضور مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی، اداری و پشتیبانی، معاون مدیر امور آموزشی و کارشناسان ادارات ارتقاء کیفیت، امور شهریه، تحصیلات تکمیلی، خدمات آموزشی، فارغ التحصیلان و تخصصی و فوق تخصصی دانشکده در...

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب تیرماه ۱۳۹۷

جلسه هیات اجرایی جذب تیرماه دانشگاه از ساعت ۱۱ لغایت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۴/۲۶ با حضورریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه درخصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی،  تعهدات قانونی، قراردادی و سایر موارد مرتبط بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری آزمون مرحله دوم(مصاحبه) پذیرش دانشجوی Ph.D

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS