برگزاری جلسه مشترک هیات اجرایی جذب وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

جلسه مشترک هیات اجرایی جذب دانشگاه وکارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه راس ساعت ۹ صبح با حضور ریاست دانشگاه،  معاون آموزشی دانشگاه، دبیرهیات اجرایی جذب دانشگاه  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه، پرونده چند از متقاضیان ارتقاء مرتبه مورد بررسی قرار گرفت وبعد از  بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه ، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء درمحل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح پرونده دانشجویان مربوطه،  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

برگزاری جلسه کمیته بروندادهای فناورانه

جلسه کمیته بروندادهای فناورانه راس ساعت ۱۱/۳۰روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه با حضور قائم مقام معاون آموزشی، مدیرمرکز مطالعات و  توسعه آموزش پزشکی، رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، معاون آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، معاون  پژوهشی دانشکده داروسازی و رئیس داروخانه های آموزشی در محل سالن جلسات  حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه درخصوص پایان نامه های ارسالی  بحث و تبادل نظربعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
 

جلسه بررسی و اصلاح بانک شرح وظائف و شاخص های معاونت آموزشی

جلسه بررسی و اصلاح بانک شرح وظائف و شاخص های معاونت آموزشی روز شنبه ۱۴ بهمن ماه با حضور رئیس و کارشناس گروه نگهداشت توسعه مدیریت و منابع انسانی ستاد و روسای ادارات خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی، فارغ التحصیلان و امور اداری حوزه در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. 

جلسه تعیین شاخص های برتری و گزینش متقاضیان دکترای تخصصی

 

جلسه تعیین شاخص های برتری و گزینش متقاضیان دکترای تخصصی روز چهار شنبه ۱۱ بهمن ماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش و  فنآوری دانشگاه،قائم مقام معاون آموزشی، رئیس  و معاون هیات علمی دانشکده پزشکی و مدیران هیات علمی، آموزشی و پشتیبانی حوزه در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید و در این خصوص بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه، معاونین و مدیران آموزشی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و  موضوعات مطابق دستور جلسه مربوطه مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته پرستاری (پردیس خودگردان)

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت رشته پرستاری (پردیس خودگردان) میرساند ثبت نام اینترنتی از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ از طریق همین سایت انجام خواهد گرفت .ضمنا ثبت نام حضوری و تحویل مدارک در روز شنبه و یکشنبه ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در معاونت آموزشی دانشگاه انجام خواهد گرفت.

شروع کلاس ها از ۹۶/۱۱/۱۴ می باشد. در ادامه اینجا را کلیک کنید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS