راه اندازی سایت انگلیسی زبان آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای سیاست بین المللی سازی دانشگاههای کشور و بمنظور ارتقاء هر چه بیشتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دستور معاون آموزشی و به همت مدیر و کارشناسان توسعه آموزش بین الملل و باحمایت موثر رئیس دانشگاه و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  سایت انگلیسی زبان آموزش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان راه اندازی و به آدرس http://iedu.mui.ac.ir قابل بهره برداری می باشد.

دهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

دهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۷ آذر ماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی و دیگر اعضاء در سالن شورای  حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید.در این شورا رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه نسبت به معرفی و ارائه قابلیتهای سامانه مدیریت راهبردی و جلسات دانشگاه پرداختندادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۶ آذر ماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مدیر توسعه آموزش بین الملل معاونت آموزشی  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل ادامه مطلب

بررسی فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی

جلسه بررسی فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی از ساعت ۱۱:۱۵ لغایت ۱۲:۳۰ سه شنبه مورخ ۶ آذرماه سال ۹۷ با حضور معاون مدیر تحصیلات تکمیلی در امور دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی، معاونین آموزشی و کارشناسان آموزشی دانشکده های پزشکی، بهداشت، تغذیه، دندانپزشکی و داروسازی در سالن شورای حوزه معاونت تشکیل گردید ادامه مطلب 

بررسی چگونگی اجرای برنامه آموزشی دستیاران طب اورژانس در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش گروه مربوطه

جلسه بررسی چگونگی اجرای برنامه آموزشی دستیاران طب اورژانس در مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش گروه مربوطه  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱:۱۵ روز سه شنبه مورخ ۶ آذر ماه با حضور معاون آموزشی، مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، رئیس و معاون تخصصی دانشکده پزشکی و نمایندگان گروه طب اورژانس در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید.ادامه مطلب

هفتمین شورای آموزش بالینی دانشگاه

 هفتمین شورای آموزش بالینی دانشگاه از ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۶ آذرماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء شورا در سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا موضوع آموزش های چند حرفه ای و دستورالعمل نحوه رسیدگی به عدم موفقیت دستیاران در ارزیابی های پایان دوره چرخشی به صورت اختصاصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

اطلاعیه فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پایه، بالینی، نظام سلامت و محصول محور

برگزاری فراخوان طرح های تحقیقاتی حوزه علوم پایه، بالینی، نظام سلامت و محصول محور براساس اولویت­های ذیل اعلام می­گردد. مهلت ارسال طرح ها از ۹۷/۹/۵ تا پایان وقت اداری ۹۷/۱۰/۵ می­باشد. باتوجه به راه­ اندازی سامانه جدید پژوهشیار، ارسال طرح ها صرفاً از طریق این سامانه به آدرس researches.mui.ac.ir خواهد بود. ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS