جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳ لغایت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۲ بهمن ماه با حضور معاون آموزشی و سایر اعضاء در سالن حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید.در این جلسه مدیر امور آموزشی دانشگاه  گزارشی از نیاز سنجی کارگاههای آموزشی و اقدامات انجام شده پیرامون اجرای آئین نامه استاد مشاور ارائه نمودند. در ادامه طبق دستور کار جلسه موارد دانشجویی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

پنجمین شورای آموزش بالینی در سال ۹۷

پنجمین شورای آموزش بالینی در سال ۹۷ از ساعت ۷ لغایت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۲ بهمن ماه با حضور معاون آموزشی و اعضاء شورا در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید.در این شورا نمایندگان شورای مشاورین جوان معاونت آموزشی بهمراه مدیر و معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امین به عنوان مدعو حضور یافته ادامه مطلب

کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

جلسه کارگروه  ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۱۵ مورخ یک بهمن ماه سال ۹۷ با حضور مدیران تحصیلات تکمیلی، امور آموزشی، مشاور معاون آموزشی در امور مالی و پشتیبانی، روسای ادارات مرتبط معاونت آموزشی در سالن شورای حوزه معاونت برگزار گردید. در این جلسه در خصوص بازنگری چک لیستها و برنامه زمانبندی بازدید از دانشکده ها، تکمیل شیوه نامه کارگروه مأموریت بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و نحوه کار با سامانه مذکور

جلسه سامانه گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و نحوه کار با سامانه مذکور ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱ بهمن ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیر امور آموزشی  و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و سایر روسای ادارات معاونت آموزشی در سالن شورا حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه نمودار قالبی درخواست راه اندازی و تاسیس رشته توسط سامانه گسترش وزارت متبوع تدوین و مورد بحث و بررسی قرار گرفت ادامه مطلب

جلسه اعضاء شورای مشاورین جوان معاونت آموزشی

جلسه معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی با اعضاء شورای مشاورین جوان حوزه معاونت آموزشی ساعت ۱۳ لغایت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۳۰ دی ماه در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید.در این جلسه آقای ظهور سلیمانی دبیر شورا گزارشی از عملکرد یکساله شورا ارائه و درادامه اعضاء چالشهای آموزشی موجود در دانشکده های پزشکی؛داروسازی، پرستاری، فناوریهای نوین را  مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.ادامه مطلب

اطلاعیه آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷

 ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اطلاع می رساند؛ ثبت نام این دانشجویان به صورت حضوری و اینترنتی به شرح زیر انجام می گردد ادامه مطلب

جلسه کمیته منطقه ای

جلسه کمیته ی منطقه ای ۷ از ساعت ۹  لغایت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۲۵ دی ماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی و مشاور آموزشی دانشگاه، نمایندگان مرکز خدمات آموزشی و اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزرارت متبوع، معاونین و مدیران آموزشی دانشگاههای شهرکرد،کاشان و یزد در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید.ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS