راه اندازی ۲ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد

به استناد رأی صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ با راه اندازی ۲ رشته اتاق عمل و رفاه اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب با ظرفیت پذیرش ۵ و ۶ نفر دانشجو برای یک دوره موافقت بعمل آمد. 

نشست صمیمانه مسئولین معاونت آموزشی دانشگاه با پرسنل این معاونت

نشست صمیمانه کارکنان محترم حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۱۲/۲۶ ساعت ۸/۴۵ صبح با حضور معاون محترم آموزشی، مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و سایر مسئولین و کارمندان این معاونت به جهت تقدیر و تشکر از زحمات کلیه کارکنان در سال ۹۳ و خوش آمد گویی سال ۹۴ به کلیه کارکنان و دانشگاهیان عزیز.

برگزاری جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۲۶/۱۲/۹۳ در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه راهنمای اجرایی گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تاسیس دانشکده مجازی، تشکیل گروه آموزشی آموزشهای مجازی و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ۹۳

نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ۹۳ اعلام گردید . جهت مشاهده نتایج به پانل سمت چپ همین صفحه مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر اعضاء در حوزه معاونت آموزشی برگزار و در خصوص موارد زیر تصمیم گیری بعمل آمد :- بازنگری در آئین نامه حق التدریس رشته های مربوط به  دانشکده توانبخشی- موارد دانشجویی- درخواست مدیر عامل مرکز آموزشی،درمانی الزهرا ( س) مبنی بر استفاده از سایر بیمارستانها جهت آموزش کارکنان با توجه به ازدحام فراگیران در مرکز مذکور- تمدید مأموریت آموزشی یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده توانبخشی.- نحوه ارائه و تشکیل  کلاسهای دروس ۳ واحدی- گزارش انجام طرح راد-  پیشنهادهای اعضا برای تعیین اولویت های سیاستگذاری سال ۹۴ در حوزه آموزش

برگزاری پانصد و یازدهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه

 روز چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۳، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه تعدادی از همکاران مورد تایید قرار گرفت.

پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه دکتری تخصصی پژوهشی در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ در تالار حکمت با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه ضمن بررسی موارد آموزشی دانشجویان دوره دکتری تخصصی پژوهشی نسبت به طرح و  وبررسی پروپوزال سه نفر از دانشجویان اقدام و تصمیم گیری بعمل آمد .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS