اطلاعیه آزمون کشوری پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی Ph.D

آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت، داروسازی وطب سنتی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ روز پنجشنبه ۹۵/۰۵/۰۷ ساعت ۹ صبح همزمان با ۹ دانشگاه علوم پزشکی دیگر در دانشکده پزشکی با حضور ۶۶۵ نفر داوطلب( ۴۷۲ نفر زن و ۱۹۳ مرد) برگزار خواهد شد. جهت ادامه مطلب روی تصویر روبرو کلیک کنید. 

کمیته مشترک دانشگاههای اصفهان،شیراز، کرمان و اهوازجهت برگزاری مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصی داروسازی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۴ کمیته مشترک دانشگاههای اصفهان، شیراز، کرمان و اهواز درخصوص نحوه برگزاری مرحله دوم مصاحبه دکتری تخصصی داروسازی با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی، رئیس ومعاون محترم آموزشی دانشکده  داروسازی، مدیر مطالعات و آموزش پزشکی دانشگاه و جناب آقای دکتر تمدن معاون محترم آموزشی دانشکده  داروسازی دانشگاه شیراز در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اولین کمیته ارزیابی بروندادهای فنآورانه دانشگاه

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲ اولین جلسه ارزیابی بروندادهای فنآورانه دانشگاه باحضورمدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، رئیس مرکزتحقیقات فیزیولوژی کاربردی، معاون پژوهشی دانشکده فنآوریهای نوین ومعاون اداری مالی دانشکده فناوریهای نوین در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه هماهنگی تیم های مصاحبه کننده منطقه ۷ آمایش در برگزاری آزمون دکتری تخصصی

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۰۲  با حضور مدیر محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جلسه هماهنگی مسئولین محترم تیم های مصاحبه کننده آزمون دکترای تخصصی ph.D  با مدیران محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دانشگاههای منطقه هفت آمایشی( اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد) کشور در محل سالن آمفی تاتر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای آزمون برگزار گردید

جلسه هماهنگی برگزاری آزمون دکتری تخصصی (Ph.D)

روز شنبه مورخ۹۵/۰۵/۰۲ باحضور معاون محترم مدیر امور آموزشی، نمایندگان حراست، روابط عمومی و مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه و مسئول آموزش تخصصی وفوق تخصصی دانشکده پزشکی، جلسه ای  در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص نحوه برگزاری آزمون دکتری تخصصی مورخ ۹۵/۰۵/۰۷ دانشکده پزشکی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

پنجمین نشست دبیرخانه کلان منطقه هفت آمایشی کشور

روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۳۱  پنجمین نشست دبیرخانه کلان منطقه  هفت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد وبا حضور روسا و معاونین محترم آموزشی دانشگاه های عضو کلان منطقه وسرکار خانم دکتر چنگیز هماهنگ کننده کلان منطقه برگزار گردید. همچنین مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست در خصوص ساز و کار اجرائی تغییر در برنامه آموزشی بحث و تبال نظر به عمل آمد.و ساز و کار مکاتبات و نحوه بررسی طرح ها و پروژه های مرتبط با  ماموریت های ویژه کلان منطقه مورد تصویب حاضران قرار گرفت. این نشست مصوبات دیگری در خصوص طرح تمام وقت جغرافیائی مربیان، برگزاری آزمون ارتقاء و ...را در برداشت.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء شورا در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی تشکیل ودر خصوص طرح بازنگری وپالایش شماره دروس موجود در سامانه سما، مشخص شدن جایگاه دانشکده و گروه سرویس گیرنده در ارزشیابی  اساتید، لحاظ نمودن واحد درسی نظری وعملی در زمینه اعتلای اخلاق حرفه ای بنا به پیشنهاد وزارت متبوع مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS