توسعه علوم پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سپرده شد

دکتر باقر لاریجانی معاون محترم  آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا، اعلام کردند که توسعه علوم پرستاری در کشور به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  سپرده شد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به آدرس سایت

http://www.irna.ir/fa/News/82118146 مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه شورای تخصصی پیشنهادات

روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۲ جلسه شورای تخصصی پیشنهادات با حضور معاون محترم آموزشی و اعضاء کمیته پیشنهادات معاونت آموزشی در اتاق جلسات حوزه برگزار گردید در این جلسه کلیه پیشنهادات واصله از شورای پیشنهادات عمومی دانشکده ها مورد بررسی قرار گرفت

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ودیگر اعضا در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص موارد مطروحه در صورتجلسه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

برگزاری جلسه هیات اجرائی جذب اعضاء هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۱ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه و دیگر اعضاء در اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

قابل توجه متقاضیان انتقال و مهمان ( از و به )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

قابل توجه متقاضیان انتقالی و مهمانی (از و به) مقاطع دکتری عمومی، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.جهت اطلاع و ثبت نام مهمانی یا انتقالی(از و به)دانشگاه اینجا راکلیک نمایید

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۳۱ جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی  با حضور اعضا تشکیل شد وپس از بحث وتبادل نظر، پمفلت راهنمایی دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل وهمچنین فرمت نهایی گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی مورد تائید قرار گرفت ومقررشد اقدام بعدی در این موارد انجام شود.

برگزاری چهارمین جلسه شوری تحصیلات تکمیلی

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۳/۲۵ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی با حضور معاون محترم آموزشی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کلیه اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS