برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون محترم آموزشی و سایر اعضاء در حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نشست مشترك معاونت آموزشي دانشگاه با اساتيد و دانشجویان مرکز پزشکی الزهرا(س)

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۹  در راستاي تحقق و ارتقاء اهداف و استانداردهاي آموزشي و بمنظور آشنايي با روند آموزش دانشجویان مراکز بیمارستانی، نشست مشتركي با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، جانشين معاون آموزشي در امور آموزش تخصصي وفوق تخصصي، مسئول دبیرخانه شورای آموزش بالینی دانشگاه و رئیس و معاون آموزشی بیمارستان و جمعي از اعضاء هیات علمی، دستیاران و کارورزان مرکز پزشکی درمانی الزهرا(س)برگزار و ضمن بررسی موارد مطرح شده مقرر گردید درخصوص رفع مشکلات به نحو مقتضی اقدام گردد.

اطلاعیه مربوط به داوطلبان آزمون ورودی مرحله دوم دکترای تخصصی Ph.D

اطلاعیه فراخوان تعهدات خاص دانشجویان مقطع Ph.D

برگزاری آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی

اطلاعیه 

بدینوسیله باطلاع می رساند آزمون پذیرش دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی روز پنجشنبه ۹۶/۰۴/۲۲ در محل دانشکده دندانپزشکی برگزار خواهد شد.

 محل ورود داوطلبان از درب دانشکده دندانپزشکی دانشگاه خواهد بود

اطلاعیه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

اطلاعیه

بدینوسیله باطلاع می رساند آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۲۲ و ۹۶/۰۴/۲۳ در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

محل ورود داوطلبان از درب شرقی دانشگاه خواهد بود.

جلسه هماهنگی برگزاری آزمون مصاحبه

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۷  با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مسئولین تیمهای رشته و مسئولین هماهنگی دانشکده ها جلسه هماهنگی و کنترل چک لیستهای رشته های مورد پذیرش دکترای تخصصی Ph.d  منطقه ۷ آمایشی کشور برگزار و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید . 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS