جلسه مجازی برنامه عملیاتی حوزه آموزش و سطح ­بندی فعالیت­های بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

جلسه برنامه عملیاتی حوزه آموزش و سطح ­بندی فعالیت­های بسته­ های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از ساعت ۱۰/۳۰ روز چهارشنبه نهم خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به صورت حضوری و معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کاشان، شهرکرد و یزد به صورت  مجازی در محل تالار حکمت  حوزه معاونت آموزشی بصورت ویدئو کنفرانس تشکیل و در راستای هماهنگی اقدامات در سطح کلان منطقه بحث وتبادل نظر بعمل آمد.   

برگزاری  جلسه شورای آموزشی دانشگاه

 جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه هشتم خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و امور شاهد وایثارگران دانشگاه در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی  تشکیل می گردد و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

جلسه هماهنگی مسئولین تیم های مصاحبه کننده با مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها

جلسه هماهنگی مسئولین تیم های مصاحبه کننده با مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه هشتم خرداد ماه در محل دفتر حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزارگردید و در خصوص برگزاری آزمون مرحله دوم(مصاحبه) پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی Ph.D سال تحصیلی ۹۸-۹۷رشته های باکتری شناسی، انگل شناسی، بهداشت محیط و پرستاری در چند منطقه آمایشی کشور و این دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد وهماهنگی لازم بعمل آمد.

آغاز ثبت نام پذیرش آزاد اتباع خارجی دانشکاه علوم پزشکی اصفهان

آغاز ثبت نام پذیرش آزاد اتباع خارجی دانشکاه علوم پزشکی اصفهان از ۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۹۷/۰۳/۳۱

اتباع خارجی متقاضی لازم است فرمهای ثبت نامی را از طریق وب سایت اتباع خارجی به آدرس http://edu.mui.ac.ir/1476 دریافت و پس از تکمیل، پرینت نموده و همراه مدارک درخواستی به کالج
بین الملل، حوزه معاونت آموزشی مستقر در ساختمان تدبیر (جنب دانشکده دندانپزشکی) ارائه نمایند.

 

برگزاری جلسه بازنگری چارت تفصیلی دانشکده ها

جلسه بازنگری چارت تفصیلی دانشکده های آموزشی دانشگاه راس ساعت ۱۶ روز شنبه پنجم خرداد ماه با حضور ریاست دانشگاه، نمایندگان وزارت متبوع، روسای دانشکده ها ، معاونین  اداری مالی، مسئولین آموزش و کارگزینی  دانشکده ها در محل تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید و با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از طرف وزارت متبوع به عنوان همکار در اجرای پایلوت طرح بازنگری چارت تفضیلی انتخاب گردیده است. در این خصوص مطالب لازم ارائه گردید.

نشست مشترک تیم مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی با رییس دانشگاه

روز چهارشنبه دوم خرداد ماه، نشست مشترک تیم مدیریت دانشکده پرستاری و مامایی با حضور رییس دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، رییس و معاونین دانشکده پرستاری و مامایی و دیگر مسئولین دانشکده در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مختلف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی و مالی اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم از سوی رییس دانشگاه ارائه شد.   

برگزاری جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی راس ساعت ۷/۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و مدیران و مشاوران حوزه معاونت آموزشی در تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید. و ضمن طرح دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمصمات لازم اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS