دومین کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال به این دانشگاه

 

دومین جلسه کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۱  با حضور معاون مدیر امور آموزشی دانشگاه، مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه و دیگر اعضاء کمیسیون درمحل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و درخواستها ومدارک ارائه شده دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

آگهی چهارمین فراخوان تعهدات قانونی مزداد ماه ۱۳۹۷

برگزاری جلسه تفاهمنامه مالی فی مابین معاونت توسعه و دانشکده ها

جلسه تفاهنامه مالی فی مابین معاونت توسعه و دانشکده ها از ساعت ۱۳/۳۰ مورخ ۹۷/۵/۲۰ با حضور ریاست دانشگاه، معاونین توسعه مدیریت و منابع، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی فرهنگی و سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد دانشگاه، روسای دانشکده ها و معاونین امور مالی  در تالا حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل وطبق دستور جلسه موضوعات مطرح و بعد از بحث و تبادل نظرتصمیمات لازم اتخاذ گردید.   

برگزاری شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷

در راستای برگزاری جلسات دوره ای شورای معاونین آموزشی کلان منطقه ۷،  در تاریخ ۹۷/۰۵/۱۸  این جلسه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار گردید. در این جلسه مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه های کلان منطقه ۷ با تشکیل کارگروه های تخصصی پیرامون فعالیت های صورت گرفته، اقدامات آتی و موارد مهم و کاربردی درخصوص عملیاتی نمودن اهداف هر بسته به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین پیش نویس تفاهم نامه ی قرارگیری لینک هر دانشگاه در تارنمای سایر دانشگاه های کلان منطقه و آیین نامه ی نظارت بر آموزش عالی سلامت در بخش غیردولتی (دانشگاه آزاد) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، سرپرست اداره امور شاهد وایثارگران دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل و امور آموزشی  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری کمسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی

جلسه کمیسیون پزشکی دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶  با حضور معاون مدیر امور آموزشی، مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان دانشگاه و دیگر اعضاء کمیسیون در دفتر مدیر امور آموزشی دانشگاه تشکیل و  درخواستها ومدارک ارائه شده دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی مورد بررسی قرار گرفت.

دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه در سال جاری  به صورت مجازی از ساعت ۱۰ صبح  روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۱۹ باحضورمعاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی و آموزش بین الملل، مدیر دانشجویی و امور آموزشی دانشگاه، روسا و معاونین آموزشی دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و علوم توانبخشی در تالار ادیب دانشکده پزشکی تشکیل و ادامه موضوع پذیرفته شدگان هر رشته  مطرح و بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS