جلسه تعیین شاخص های برتری و گزینش متقاضیان دکترای تخصصی Ph.D

جلسه تعیین شاخص های برتری و گزینش متقاضیان دکترای تخصصی Ph.D روز چهار شنبه  ۱۳ دیماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و سایر اعضاء در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگی

جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگان روز چهارشنبه ۱۳ دیماه راس ساعت ۱۰/۳۰ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه اعضاء هیأت موسس انجمن دانش آموختگی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص فرآیند انتخاب هیات امنا بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷- ۹۶

جلسه هماهنگی با مسئولین ادارات آموزش روز چهارشنبه ۱۳ دیماه راس ساعت ۸ صبح  با حضور قائم مقام معاون آموزشی، مدیر امور آموزشی دانشگاه و مسئولین ادارات آموزش حوزه و دانشکده ها در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷- ۹۶،  ارسال یا عدم نیاز به ارسال کارنامه کلی به آموزش کلهمراه با نامه اعلام فراغت و لزوم بازنگری و به روز رسانی فرمهای موجود در قسمت مکاتبات در سامانه سما بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه  راس ساعت ۱۳روز سه شنبه  ۱۲ آذر ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

جلسه بازنگری­ در بسته ­های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 در راستای اجراء طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، جلسه بازنگری­ در بسته ­های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی روز شنبه ۹ دیماه راس ساعت ۱۲/۳۰ باحضور معاون آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مسئولین بسته های طرح تحول در محل سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و اعضاء ضمن ارائه پیشنهادات، برنامه­ های بسته­ های تحول در سه سطح ستاد، منطقه آمایشی و دانشگاه را بررسی نموده و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه ساماندهی وب سایت معاونت آموزشی

برگزاری جلسه ساماندهی وب سایت معاونت آموزشی روز شنبه ۹ دیماه راس ساعت ۱۰ صبح با حضور قائم مقام معاون آموزشی و مدیران و روسای ادارات حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و رئیس اداره خدمات ماشینی و مسئول روابط عمومی حوزه توضیحاتی در خصوص وضعیت سایت ارائه نمودند سپس  پیشنهادات توسط اعضاء جلسه ارائه گردید و مقرر شد در بخشی از سایت تغییراتی صورت پذیرد و بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد ساختار معاونت آموزشی در جلسه بعدی مورد بحث قرار گیرد.

جلسه کارگروه تخصصی بازنگری شماره دروس

جلسه کارگروه تخصصی بازنگری شماره دروس روز شنبه ۹ دیما راس ساعت ۸ صبح با حضور قائم مقام معاون آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و روسای دانشکده های بهداشت و تغذیه و علوم غذایی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص دروس مشترک در هر دو دانشکده بحث و تبادل نظر بعمل آمد و بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS