اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۵

روز سه شنبه مورخ  ۹۵/۰۱/۳۱ جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون آموزشی،  مدیر امور آموزشی و معاونین آموزشی دانشکده ها و سایر اعضا در محل تالار سبز مرکز  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص سیاست گزاری ها و امور دانشجویی  تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه شورای روسای ادارات معاونت آموزشی

روز دوشنبه ۹۵/۰۱/۳۰ جلسه شورای ادارات حوزه معاونت آموزشی با حضور مدیر امور آموزشی و سرپرست معاونت پشتیبانی حوزه و کلیه روسای ادارات در دفتر معاون آموزشی تشکیل گردید و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات و مسائل مرتبط به ادارات  حوزه معاونت آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۳۰ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای اداره آموزش تخصصی دانشکده پزشکی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اطلاعیه نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

                              

اطلاعیه برگزاری نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

                ۴ لغایت ۸  اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵

 مرکز همایشهای علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

            برنامه هفته آموزشی پیوست می باشد

برگزاری اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۵

در تاریخ ۹۴/۰۱/۲۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی  وکلیه  اعضاء در محل تالار زیتون  مرکز مطالعات  توسعه آموزش پزشکی تشکیل گردید و بعد از بحث و بررسی در خصوص موارد مطرح شده درصورتجلسه  تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

جلسه کار گروه ارتقا کیفیت خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۳ جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دیگر اعضاء در دفتر حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص فرایندهای اداره آموزش تخصصی دانشکده پزشکی بحث وتبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی نحوه برگزاری آزمون زبان مورخ ۹۵/۰۱/۲۶

روز شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۱ جلسه هماهنگی برگزاری آزمون زبان که در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۶ در دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی بر گزار می گردد با حضور مدیر امور آموزشی، نماینده تام الاختیار معاونت آموزشی در برگزاری آزمون زبان، نمایندگان حراست، معاونت پشتیبانی، روابط عمومی دانشگاه وسایر اعضا در دفتر مدیریت امور آموزشی تشکیل گردید و پس از بحث وثبادل نظر پیرامون برگزاری هرچه بهتر آزمون تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS