هشتمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

هشتمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی راس ساعت ۷/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴ با حضور دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی دانشگاه  و مدیران و مشاورین معاون آموزشی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل ادامه مطلب

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه از ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۴ با حضور دکتر محمد رضا صبری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر ایرج پور مشاور معاون آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران امور آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مشاور معاون آموزشی در آموزش بین الملل و امور آموزشی  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل ادامه مطلب

هفتمین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

هفتمین جلسه کمیته راهبری دوره های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر راس ساعت ۱۱روز سه شنبه  ۲۴ مهر ماه  با حضور معاون آموزشی دانشگاه دکتر محمدرضا صبری، سرپرست پژوهشکده قلب و عروق، معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور مرتبط  با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و سایر مدعوین ادامه مطلب

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه

جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه ساعت ۹:۳۰ روز سه شنبه  ۲۴ مهر ماه ۹۷ با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه، کارشناس مرکز مشاوره  دانشجویان، آقای دکتر مردانی و آقای دکتر مصطفوی در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشگیل گردید و پرونده های دانشجویان بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه بررسی درخواستهای تجهیزاتی آموزش بالینی

جلسه بررسی درخواستهای تجهیزاتی آموزش بالینی در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰ با حضور مشاورمعاون آموزشی دانشگاه،مشاور معاون آموزشی در امور مالی و اداری، معاون تخصصی فوق تخصصی دانشکده پزشکی، مسوول اعتباربخشی موسسه ی مراکز آموزشی درمانی و نمایندگان تجهیزات دانشگاه در محل سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید ادامه مطلب

مراسم افتتاح اولین جشنواره ملی فیلم مهر سلامت

مراسم افتتاح اولین جشنواره ملی فیلم مهر سلامت  در تاریخ دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۷ ساعت ۱۸:۱۵ در محل سینما سوره حوزه هنری اصفهان خیابان آمادگاه برگزار می گردد

جلسه رسیدگی به تقاضای دانشگاه شیخ بهائی

جلسه رسیدگی به تقاضای دانشگاه شیخ بهائی ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی در محل اتاق معاون آموزشی برگزار گردید ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS