برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز سه شنبه ۱۹ دیماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیران آموزشی دانشکده ها در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

کمیته راهبری دوره ­های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر

اولین جلسه کمیته راهبری دوره ­های دکتری تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر روز سه شنبه ۱۹ دیماه راس ساعت۱۰:۳۰ باحضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فنآوری دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار و ضمن ارائه و بررسی راهکارها، بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه وبینار معرفی غیرحضور برنامه تربیت پزشک پژوهشگر

جلسه  معرفی برنامه تربیت پزشک پژوهشگر روز دوشنبه ۱۸ دیماه راس ساعت ۹ صبح با حضور معاون مدیر تحصیلات تکمیلی در دکترای تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر و رابطین میزبان برنامه پزشک پژوهشگر مراکز تحقیقاتی علوم اعصاب، رشد و نمو کودکان، قلب و عروق و علوم دندانپزشکی به صورت غیرحضوری و از طریق ویدئو کنفرانس در محل دفتر معاون آموزشی برگزار گردید و  هماهنگی، اجرا و پایش برنامه عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای پیشنهادات در سال ۹۶

 اولین جلسه شورای پیشنهادات در سال ۹۶  بعد از انتصابات جدید و صدور ابلاغ اعضاء شورای پیشنهادات، روز یکشنبه ۱۷ دیماه راس ساعت ۱۳/۳۰ با حضور نماینده معاون آموزشی در شورای پیشنهادات و دیگر اعضاء شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح پیشنهادات همکاران و بحث و تبادل نظر در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی پیرامون نحوه عملکرد نرم افزار LOg BOOK

جلسه هماهنگی پیرامون نحوه عملکرد نرم افزار لاگ بوک (LOg BOOK ) روز یکشنبه ۱۷ دیماه راس ساعت ۱۱ صبح با حضور معاون آموزشی دانشگاه، کارشناس نرم افزار  و دیگر مدعوین در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و بعد از ارائه گزارش کارشناس نرم افزار مربوطه و بحث و تبادل نظر در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی امور بین الملل دانشجویان خارجی

جلسه هماهنگی امور بین الملل دانشجویان خارجی روز یکشنبه ۱۷ دیماه راس ساعت ۸ صبح با حضور مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر امور بین الملل دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص امور مرتبط با دانشجویان خارجی بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

جلسه تحویل و تحول مرکز تدبیر و انتقال به معاونت آموزشی

جلسه انتقال و تحویل و تحول مرکز تدبیر از دانشکده پرستاری به معاونت آموزشی دانشگاه، روزشنبه ۱۶ دیماه راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، سرپرست امور پشتیبانی معاونت آموزشی، مدیرفنی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه، معاون  اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی، سرپرست دبیرخانه آموزش بالینی و مسئول حراست معاونت آموزشی در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS