سومین جلسه کمسیون پزشکی نقل و انتقالات

سومین جلسه کمسیون پزشکی دانشجویی ساعت ۸/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۵/۲۸ با حضور معاون مدیر امور آموزشی و دیگر اعضاء کمسیون در محل سالن جلسات تشکیل گردید و در خصوص دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال بحث و بررسی صورت گرفت و تصمیم گیری بعمل آمد.

جلسه هماهنگی هزینه پروپوزال های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴  راس ساعت ۱۰ صبح جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، نماینده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی و  معاون مدیرتحصیلات تکمیلی در امور پژوهشی ودیگر مدعوین در محل سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و با توجه به مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی خرداد ماه دانشگاه راهکارهایی در خصوص مشکلات مربوط به هزینه پروپوزال های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ارائه و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری بعمل آمد. 

برگزاری جلسه شورای مدیران مرداد ماه ۹۷

هفتمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی راس ساعت ۶/۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۴ با حضور معاون آموزشی دانشگاه  و مدیران و مشاورین معاون آموزشی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص مسائل و مشکلات مبتلابه این معاونت بعد از بحث و تبادل نظر تصمیم گیری بعمل آمد 

برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی مردادماه

پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷  از ساعت ۱۳/۳۰روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۳  باحضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی و اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه و مطابق با آیین نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در خصوص سیاست گزاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی امور شهریه

جلسه هماهنگی امور شهریه دانشجویی ساعت ۱۱/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی دانشگاه در امور آموزشی و اداری مالی، مدیر امور آموزشی دانشگاه و مسئول شهریه دانشجویی در دفتر محل معاون آموزشی  تشکیل و در خصوص وضعیت پرداخت شهریه دانشجویان و گردش مالی آن بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب مردادماه دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب مرداد ماه سال ۹۷ در ساعت ۶/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۲۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء جلسه در اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص سیاست گزاری ها، ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی و تعهدات قانونی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .  

برگزاری جلسه اخلاق در آموزش علوم پزشکی

جلسه اخلاق در آموزش علوم پزشکی با دستور کار برنامه عملیاتی کمیته اخلاق در آموزش از ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۵/۲۱  با حضور معاون آموزشی دانشگاه  و دیگر اعضاء مدعو در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و با توجه به اهمیت موضوع  و ضرورت اخذ تصمیمات لازم به بحث و تبادل نظر پرداختند.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS