برگزاری آزمون غربالگری دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در ساختمان تدبیر

آزمون غربالگری دانشگاهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی ساعت ۱۴ لغایت  ۱۷  روز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ۹۷ با حضور دانشجویان این دانشگاه، دانشگاه آزاد خوراسگان و دانشگاه آزاد نجف‌آباد در مرکز آزمون دانشگاه (ساختمان تدبیر) برگزار گردید.

چهل و ششمین جلسه شورای دانشگاه

چهل و ششمین جلسه شورای دانشگاه از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۶:۲۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ با حضور اعضاء شورا در دفتر رئیس محترم دانشگاه تشکیل شد. در این شورا مشاور عالی رئیس دانشکده پزشکی؛ معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی؛ رئیس اداره خدمات ماشینی معاونت آموزشی و مسئول سامانه نگاه به عنوان اعضای مهمان در شورا حاضر ادامه مطلب

جلسه سامانه پژوهشیار و سامانه پایان نامه ها

جلسه سامانه پژوهشیارو سامانه پایان نامه ها  ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۷ بهمن ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه نظرات حضار درخصوص سامانه پژوهشیار و سامانه پایان نامه ها دریافت و مقرر گردید  جهت تصویب نهایی در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی آتی مطرح گردد.

کمیته تخصصی بسته های توسعه راهبردی ، هدفمند وماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

جلسه کمیته تخصصی بسته های توسعه راهبردی ، هدفمند وماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲:۱۵ روز سه شنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده ها در محل سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص بسته های آموزشی وبررسی کیفیت رشته ها  بحث و تبادل نظر گردید.

چهاردهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی

چهاردهمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در سال ۹۷ از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۷ بهمن ماه با حضور معاون آموزشی، اعضاء  شورای مدیران معاونت آموزشی، خانم مهندس سونیا بحرانی، آقایان دکتر حمید رحیمی، دکتر مجید محمدی زاده، مهندس صوری و مهندس دلشاد به عنوان اعضای مهمان در اتاق شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا گزارشی از پیشرفت عملکرد امور تخصصی و فوق تخصصی در پیشبرد برنامه عملیاتی سال ۹۷-۹۶ توسط ادامه مطلب

شورای آموزشی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی دانشگاه ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۱۶بهمن ماه سال ۹۷  با حضور معاون آموزشی و اعضاء شورای آموزشی دانشگاه در محل تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گزاری های آموزشی و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و هیات اجرایی جذب دانشگاه

 جلسه مشترک هیات اجرایی جذب دانشگاه و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه با حضور ریاست دانشگاه، دبیرهیات اجرایی جذب دانشگاه  و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه، موارد سیاست گزاری و پرونده تعدادی از متقاضیان ارتقاء مرتبه مورد بررسی قرار گرفت وبعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS