برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر

جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اساتید مشاور گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول ۹۶-۹۷ ارائه نمودند و سپس جناب آاقای دکتر فربد مسئول مرکز مشاوره نکاتی درباره نحوه تعامل و برخورد با دانشجویان شاهد وایثارگر بیان نمودند در پایان جلسه از زحمات اساتید مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.

برگزاری کمیته اجرایی تخصصی آموزش بین الملل

دومین جلسه کمیته تخصصی اجرایی جذب دانشجوی بین الملل ساعت ۷/۳۰ روز یکشنبه  ۲۰ اسفند ماه در تالار حکمت معاونت آموزشی با حضور روسای دانشکده های مختلف تشکیل گردید . در این جلسه گزارشی از سوی روسای دانشکده ها در خصوص مراحل مختلف زمینه سازی جهت جذب دانشجوی بین الملل ارائه گردید و راهکارهایی در خصوص تسریع در این روند از سوی معاونت محترم آموزشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

جلسه هماهنگی خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشکده ها

جلسه هماهنگی جهت خرید تجهیزات کمک آموزشی دانشکده ها روز شنبه ۱۹ اسفند ماه با حضور سرپرستان امور پشتیبانی معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل شد و در خصوص چگونگی  و زمان انجام کار تصمیم گیری بعمل آمد.

برگزاری مراسم افتتاح تالار حکمت معاونت آموزشی

روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با حضور ریاست دانشگاه، معاونین رئیس دانشگاه و روسای دانشکده ها، تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی  افتتاح گردید. در این مراسم که راس ساعت ۱۳ همزمان با برگزاری آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال ۹۶  برگزار گردید، معاون آموزشی دانشگاه ضمن خیرمقدم به حضار در خصوص  آخرین فاز بازسازی و نوسازی ساختمان معاونت آموزشی و تکمیل پروژه تالار حکمت و امکانات و تجهیزات استفاده شده در آن  گزارش کوتاهیارائه نمودند

تمدید مهلت ثبت نام فراخوان تعهدات قانونی مقطع Ph.D

تمدید مهلت ثبت نام فراخوان تعهدات قانونی مقطع Ph.D لغایت روز سه شنبه مورخ; ۹۶/۱۲/۲۲

جهت مطالعه ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید  

برگزاری آخرین جلسه شورای مدیران در سال ۱۳۹۶

 آخرین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی در سال ۱۳۹۶ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه مدیران و مشاوران معاون آموزشی دانشگاه در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه  گزارش کوتاهی  در خصوص نحوه بازسازی و امکانات و تجهیزات تالار حکمت ارائه گردید که مورد توجه مدیران قرار گرفت و در ادامه ضمن طرح دستورجلسه در خصوص کلیه مسائل و راهکارهای پیشنهادی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .    

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهدرسال ۹۶ راس ساعت ۱۳ روز سه شنب ۱۵ اسفند ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی، مدیریت مرکز مطالعات و معاونین آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی  تشکیل و ضمن ارائه دستور جلسه بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS