دومین جلسه شورای آموزش بالینی در سال ۹۷

دومین جلسه شورای آموزش بالینی  در سال ۹۷ از ساعت ۷ لغایت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱ آبان ماه با حضور اعضاء شورا و جمعی از دانشجویان در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا پیرامون چالشهای آموزشی در عرصه های آموزش بالینی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

جلسه اصلاح و بازنگری شیوه نامه شهریه های آموزشی

جلسه اصلاح و بازنگری شیوه نامه شهریه های آموزشی دانشجویان شاغل به تحصیل در ساعت ۹:۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۳۰ با حضور مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی و نمایندگان معاونت آموزشی و دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت تشکیل و شیوه نامه شهریه ها مورد بازبینی و اصلاح  قرار گرفت.

جلسه تصمیم گیری در خصوص جذب دانشجوی خارجی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی

جلسه تصمیم گیری در خصوص جذب دانشجوی خارجی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی ساعت ۸ روز دوشنیه مورخ ۹۷/۷/۳۰ با حضور مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، مشاورمعاون آموزشی در امور مالی و اداری، مشاور معاون آموزشی در امور بین الملل و معاون تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص جذب دانشجوی خارجی بحث و تبادل نظر گردید.

بررسی و تدوین شیوه نامه مشاوره والدین دانشجویان شاهد و ایثارگر

جلسه بررسی و تدوین شیوه نامه مشاوره والدین دانشجویان شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه ۹۷/۷/۲۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور سرپرست اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، معاون مدیر امور آموزشی معاونت آموزشی، مسئول مرکز مشاوره و سلامت روان، رئیس اداره خدمات آموزشی،ادامه مطلب

 

برگزاری کارگاه نحوه نگارش فرآیندهای جشنواره شهید مطهری

با توجه به فراخوان دوازدهمین جشنواره شهید مطهری و مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ و از آنجایی که نگارش صحیح فعالیت های آموزشی انجام شده جهت رقابت در سطح دانشگاه و کشور یکی از مطالبات و دغدغه های اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بوده است ادامه مطلب

کارگروه بازبینی و اصلاح متن تعهدنامه ماموریت آمورشی

جلسه کارگروه بازبینی و اصلاح متن تعهدنامه ماموریت آمورشی ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۷/۲۸ با حضوز معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، معاون درمان دانشگاه و نمایندگان معاونت توسعه و مدیریت منابع در سالن شورای معاونت آموزشی تشکیل گردید و متن تعهد نامه مورد بازبینی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸-۹۷

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸-۹۷ موارد زیر را درخصوص ثبت نام اینترنتی و حضوری به اطلاع میرساند:ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS