هشتمین شورای آموزش بالینی دانشگاه

هشتمین شورای آموزش بالینی دانشگاه از ساعت ۷ لغایت ۹:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۴ دی ماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، سایر اعضاء شورا، آقایان دکتر عزیز خانی، دکتر سقایی و نمایندگان دانشجویی و دستیاری در سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این شورا موضوع سامانه کمیته مرگ و میر و راهکارهای راه اندازی CPC و گزارش بازدید از پاویون­های مراکز آموزشی درمانی  به صورت اختصاصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

برگزاری دومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی در ساختمان تدبیر

دومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود  با عنوان "تصمیم گیری" روز پنج شنبه ۲۹ آذر ماه۱۳۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳ در ساختمان  تدبیر با شرکت مدیران گروههای آموزشی برگزار گردید. در این دوره توانمندسازی عناوین  تصمیم گیری، مدیریت زمان و جلسات، اصول نگارش در مکاتبات اداری  تدریس گردید.

جلسه کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی

جلسه کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی ساعت ۱۰ لغایت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دیگر مدعوین در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه مفاهیم نظری مراقبتهای تسکینی، مدعوین تجارب خود را در این زمینه و نحوه آموزش آن بیان نمودند. در ادامه بیانیه پیشنهادی تأسیس گروه مراقبتهای تسکینی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت طرح در شورای آموزش بالینی ارائه گردد.

آگهی چهارمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد، دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(آذر ماه ۹۷)

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده ۱۴ آیین نامه اداری اعضای هیات علمی، فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی را در رشته های مورد نیاز بشرح جدول پیوست برگزار می نماید.ادامه مطلب

جلسه اعضاء هیات علمی واجد شرایط هیات های ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی

 جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص اعضاء هیات علمی واجد شرایط هیات های ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۲۶ آبان ماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، رئیس، معاونین تخصصی و فوق تخصصی و پزشکی عمومی دانشکده پزشکی در دفتر معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم با استفاده از خرد جمعی اتخاذ گردید.

برگزاری دوازدهمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور در دانشکده پرستاری و مامایی

دوازدهمین نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری در منطقه هفت آمایشی کشور، ساعت ۹ لغایت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ آذرماه، با حضور خانم دکتر اسکویی رییس شبکه ملی تحقیقات توسعه پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رؤسای دانشکده های پرستاری و مامایی یزد، کاشان، شهرکرد و اصفهان، نماینده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری و مسئولین آموزشی دانشکده متبوع، در تالار معرفت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار گردید.ادامه مطلب

جلسه کلان منطقه ۷ شاهد و ایثارگر

جلسه کلان منطقه ۷ شاهد و ایثارگر (جایزه ملی ایثار) ساعت ۸ لغایت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۲۵ آذرماه با حضور دبیران و کارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، کاشان، شهرکرد و یزد در محل تالار حکمت معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه مدارک آموزشی، پژوهشی، فرهنگی دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر بررسی و مقرر گردید ادامه مطلب

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS