برگزاری جلسه شورای مشاورین جوان با معاون آموزشی

روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه ساعت ۱۲/۳۰ جلسه ای  با حضور معاون آموزشی دانشگاه ومشاوران جوان در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و معاون آموزشی دانشگاه دراین جلسه مستقیما با دانشجویان گفتگو نمودند و در جریان نقطه نظرات و پیشنهادات آنان قرار گرفتند. 

جلسه در خصوص دوره های کوتاه مدت خارج از کشور

 روز چهارشنبه سی ام خرداد ماه راس ساعت ۱۲ جلسه ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاورین معاون آموزشی در امور آموزشی، بین الملل،دکترای تخصصی پژوهشی و یکی از اعضاء هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در محل اتاق معاون آموزشی تشکیل و درخصوص دوره های کوتاه مدت خارج از کشور، بعد از بحث و تبادل نظر، تصمیم گیری بعمل آمد. 

آزمون علم سنجی و زبان متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی و تعهدات قانونی

آزمونهای زبان و علم سنجی تعداد ۳۱۵ نفر از متقاضیان فراخوان های استخدام هیات علمی پیمانی و تعهدات قانونی رشته های مختلف طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ۲۷ لغایت ۳۰ خردادماه در محل ساختمان تدبیر برگزار گردید. در این آزمون که طبق جدول زمانبندی به تفکیک دانشکده و رشته برگزارگردید و.......   

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی بررسی آئین نامه  آموزشی رشته پزشکی

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی بررسی آئین نامه آموزشی رشته پزشکی مصوب سال ۹۶  از ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه  سی ام خرداد ماه با حضور اعضاء کارگروه در محل اتاق جلسات معاونت آموزشی برگزار گردید و هماهنگی لازم در خصوص بندهاو تبصره های  آیین نامه  رشته پزشکی صورت پذیرفت. 

برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی طبق روال هفتگی راس ساعت ۷/۳۰ صبح روز چهارشنبه سی ام  خرداد ماه با حضور معاون آموزشی  دانشگاه و مشاوران معاون آموزشی و تعدادی ازمدیران حوزه معاونت آموزشی در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و طبق دستور جلسه در خصوص مسائل و مشکلات حوزه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و راهکارهای لازم ارائه گردید. 

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه راس ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه با حضور مشاورمعاون آموزشی در امور آموزشی، معاونین آموزشی و مدیرات تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و دیگر اعضاء در محل تالار حکمت برگزار گردید و ضمن طرح دستور جلسه، در خصوص سیاستگزاری ها و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید . 

برگزاری کارگروه شورای تحصیلات تکمیلی

کارگروه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه راس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۸ خردادماه با حضور مشاورمعاون آموزشی در امور آموزشی، امور پشتیبانی، مدیر و معاون امور آموزشی و روسای ادارات خدمات ماشینی و تحصیلات تکمیلی و خدمات آموزشی و مسئول کارگروه ارتقاء کیفیت در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید و در خصوص موارد دانشجویی قابل بررسی جهت طرح در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی خردادماه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و هماهنگی لازم صورت پذیرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS