جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه راس ساعت ۸ لغایت ۱۰ روز سه شنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۷ با حضور ریاست دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. طبق دستور جلسه موارد مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

موافقت با تاسیس پژوهشکده دندانپزشکی با مشمولیت مراکز تحقیقات دندانپزشکی - ایمپلنیت دندانی و مواد دندانی

با استناد به مکاتبه شماره ۵۰۰/۵۲۲۰  مورخ ۹۷/۱۰/۱۲  وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاسیس پژوهشکده دندانپزشکی با مشمولیت مراکز تحقیقات دندانپزشکی - ایمپلنت دندانی و مواد دندانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان موافقت بعمل آمد.

موافقت با راه اندازی رشته ساخت پروتزهای دندانی مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با استناد به مکاتبه شماره ۵۰۰/۵۲۵۶ مورخ ۹۷/۸/۱۳ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی رشته ساخت پروتزهای دندانی مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت پذیرش ۱۵ دانشجو در دانشگاه علوم  پزشکی اصفهان موافقت بعمل امد.

مواففت با راه اندازی دوره های تکمیلی تخصصی رشته های زنان

با استناد به مکاتبه شماره ۵۲۴۹/۵۰۵/د مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ مشاور محترم معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی  دوره های  تکمیلی جراحی درون بین در گروه زنان (لاپاراسکوپی)، انکولوژی زنان در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی و دوره تکمیلی تخصصی ناباروری در بیمارستان شهید بهشتی برای اولین بار موافقت بعمل آمد.

چهارمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی در ساختمان تدبیر

چهارمین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان "انگیزش، مهارت مذاکره و بازخورد" روز پنجشنبه مورخ ۱۳ دی ماه سال ۹۷  از ساعت ۸ لغایت ۱۳ با ارائه خانم دکترعتیقه چیان  و آقای دکتر جباری  در محل ساختمان تدبیر برگزار گردید

جلسه تحلیل آزمونهای دانشگاه

جلسه تحلیل آزمونهای دانشگاه ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۵ دی ماه سال ۹۷ با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در امور تخصصی و فوق تخصصی، معاونین پزشکی عمومی و تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی و دیگرمدعوین در سالن شورای حوزه معاونت تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص اجرای پایلوت برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه به صورت الکترونیک در دانشکده پزشکی و سایر دانشکده ها در صورت آمادگی بحث و تبادل نظر گردید.

برگزاری سومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی در ساختمان تدبیر

سومین ماژول دوره آموزشی توانمندسازی مدیران گروههای آموزشی که در راستای اجرای مصوبات سی دومین شورای دانشگاه، برنامه ریزی گردیده بود با عنوان "اخلاق حرفه ای و تحلیل رفتار" روز چهارشنبه ۱۲ دی ماه سال ۹۷ از ساعت ۸ لغایت ۱۳  با ارائه آقایان دکتر نمازی و دکتر ایرج پور برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS