برگزاری اولین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی بعد از انتصاب

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۶  راس ساعت ۱۱ با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و کلیه مدیران حوزه معاونت آموزشی اولین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی بعد از انتصاب، تشکیل و براساس دسنور جلسه در خصوص شرح وظائف، اهداف و انتظارات بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

برگزاری جلسه گروه اخلاق در علوم سلامت

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۶  راس ساعت ۱۰ صبح، جلسه اخلاق در علوم سلامت با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، و دیگر اعضاء به منظور بحث و تبادل­ نظر درخصوص «برنامه و اساسنامه گروه اخلاق در علوم سلامت» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر  تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه هماهنگی آزمون الکترونیک مهارتهای بالینی آبان ماه ۹۶

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۶ راس ساعت ۸/۳۰ صبح جلسه ای با حضور نمایندگان قائم مقام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، روابط عمومی دانشگاه، حراست دانشگاه ، معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص نحوه برگزاری آزمون الکترونیک مهارتهای بالینی که مقرر است روزپنجشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۱ در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار گردد، بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۲ راس ساعت ۱۳، جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیرجدید امور آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء شورا در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بدینوسیله باطلاع دانش آموختگان این دانشگاه میرساند از تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱ به بعد خدمات زیر صرفا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه می گردد. دانش آموختگان می توانند با مراجعه به آدرس edu.mui.ac.ir/2222 و ثبت درخواست خود، پس از تایید دانش آموختگی مدارک لازم را بارگذاری و توسط پست مدارک درخواستی را دریافت نمایند. ادامه مطلب....

انتصابات جدید در حوزه معاونت آموزشی

طی ابلاغ های جداگانه ای از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه، خانمها دکتر نفیسه طباطبائی علوی بعنوان رئیس دفتر معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مرجان منصوریان بعنوان مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی، آقایان دکتر علی والیانی بعنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه و دکترحمید رضا پورزمانی بعنوان مشاور معاون آموزشی در امور اداری،مالی و سرپرست امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی، ادامه مطلب

برگزاری جلسه مصاحبه متقاضیان برنامه پزشگ پژوهشگر

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ راس ساعت ۸ صبح جلسه مصاحبه با متقاضیان برنامه پزشگ پژوهشگر با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، نماینده رئیس دانشگاه،اعضاء کمیته مصاحبه کننده و متقاضیان برنامه پزشک پژوهشگر در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار و از متقاضیان مذکور به تفکیک رشته در چهارگروه مجزا مصاحبه بعمل آمد. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS