برگزاری همایش کارکنان آموزش دانشگاه

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ ساعت ۱۲/۳۰ گردهمایی کارکنان آموزش به منظور تقدیر و تشکر از کارکنان آموزش دانشکده ها و پرسنل ستادی معاونت آموزشی در تالار حکمی دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این گردهمایی که با برنامه های متنوعی  همچون پخش کلیپ های شاد، اجرای موسیقی سنتی و سخنرانی دکتر زمانی عضو هیات علمی دانشگاه و برپایی مسابقه همراه بود معاون آموزشی دانشگاه از زحمات همه پرسنل تقدیر و تشکر نمودند و در پایان با آنان عکس یادگاری گرفتند. 

تقدیر و تشکر از روسای ادارات و مسئولین واحد

روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰/۳۰ صبح جلسه تقدیر و تشکر از روسای ادارات و مسئولین واحدهای حوزه معاونت آموزشی در تالار حکمت برگزار گردید و معاون محترم آموزشی ضمن تشکر از زحمات سال ۱۳۹۶ روسای ادارات نقطه نظرات خود را جهت بهبود امور در سال آینده بیان نمودند و در پایان همکاران عکس  یادگاری گرفته شد .

جلسه با اعضاء شورای مشورتی مشاورین جوان

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰ صبح جلسه اعضاء شورای مشورتی مشاورین جوان در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و معاون آموزشی دانشگاه ضمن شنیدن نقطه نظرات مشاوران جوان در خصوص درخواستهای ایشان و اقداماتی که می بایست صورت پذیرد سخنانی اعلام نمودند و در پایان  جلسه عکس یادگاری گرفته شد. 

برگزاری جلسه اعتبار بخشی مراکز آموزشی، درمانی و تقدیر و تشکر از زحمات مراکز در سال ۹۶

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ از ساعت ۷/۳۰ لغایت ۱۰ صبح جلسه اعتبار بخشی مراکز آموزشی، درمانی با حضور مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، روسا و معاونین آموزشی، مسئولین دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی و روسا و معاونین دانشکده پزشکی در محل تالار حکمت برگزار گردید و معاون آموزشی دانشگاه در پایان جلسه از زحمات ایشان در سال ۱۳۹۶  تقدیر و تشکر بعمل آوردند. 

برگزاری آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۶

آخرین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در سال ۹۶ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ راس ساعت ۱۳ باحضور معاون آموزشی دانشگاه و اعضاء شورا در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل و ضمن طرح دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. و درپایان ضمن اهداء لوح تقدیر به اعضاء شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عکس یادگاری گرفته شد.

مراسم تقدیر و تشکر از مدیران و مشاوران معاون آموزشی

 

جلسه تقدیر و تشکر از اعضاء شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی روز سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲  راس ساعت ۱۲ در محل تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه معاون آموزشی دانشگاه ضمن بیان نقطه نظرات خود در خصوص سیاست های حوزه در سال گذشته و آینده با اهداء لوح سپاس از زحمات و تلاشهای مدیران در سال ۱۳۹۶ قدردانی بعمل آوردند. 

 

برگزاری جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر

جلسه شورای اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۲۱ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اساتید مشاور گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول ۹۶-۹۷ ارائه نمودند و سپس جناب آاقای دکتر فربد مسئول مرکز مشاوره نکاتی درباره نحوه تعامل و برخورد با دانشجویان شاهد وایثارگر بیان نمودند در پایان جلسه از زحمات اساتید مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS