جلسه هماهنگی امور بین الملل دانشجویان خارجی

 جلسه هماهنگی امور بین الملل (دانشجویان خارجی) روز شنبه چهارم آذرماه راس ساعت ۱۲/۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی دانشگاه و کارشناسان امور بین الملل در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص سیاست کذاری ها و چگونگی روند اجرای امور بین الملل در این حوزه تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جلسه بررسی و نهایی سازی راهنماهای ارزشیابی استاد

جلسه بررسی و نهایی سازی راهنماهای ارزشیابی استاد روز شنبه چهارم آذرماه راس ساعت ۱۰:۳۰ با حضور معاون آموزشی دانشگاه و روسای دانشکده ها  در محل سالن جلسات معاونت آموزشی تشکیل و پیش نویش  آیین نامه جامع نظام ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاء هیات علمی و دیگر پیش نویس های پیشنهادی در خصوص ارزشیابی و بازخورد آن و و نتایج ارزشیابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه روز سه شنبه سی ام آبانماه  راس ساعت ۸ صبح با حضور ریاست دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بر اساس دستور جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، استخدام اعضاء محترم هیات علمی و تعهداتی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

اعلام آمادگی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زلزله زدگان غرب کشور

نامه اعلام آمادگی معاونت آموزشی دانشگاه بمنظور تجمیع کمک های نقدی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از طریق اختصاص ۵ الی ۱۰% از حقوق یک ماه از اعضای هیأت علمی داوطلب و واریز به حساب یکی از نهادهای مطمئن جهت اعطای کمک های نقدی به زلزله زدگان غرب کشور.

برگزاری دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

دومین  جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی، روز چهارشنبه ۲۴ آبان راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون  آموزشی دانشگاه، مشاوران و مدیران حوزه معاونت آموزشی تشکیل و براساس دسنور جلسه در خصوص سیاست ها، اهداف و انتظارات بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درسالجاری، روز سه شنبه ۲۳ آبان راس ساعت ۱۳ با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و ضمن قرائت دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.

جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۳ راس ساعت ۱۰/۳۰جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی با حضور معاون محترم آموزشی، معاون پژوهش و فنآوری ، معاون پشتیبانی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص بازبینی دستورالعمل گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS