برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۲ راس ساعت ۱۳، جلسه شورای آموزشی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و مدیرتحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیرجدید امور آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء شورا در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

قابل توجه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 بدینوسیله باطلاع دانش آموختگان این دانشگاه میرساند از تاریخ ۹۶/۱۱/۰۱ به بعد خدمات زیر صرفا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه می گردد. دانش آموختگان می توانند با مراجعه به آدرس edu.mui.ac.ir/2222 و ثبت درخواست خود، پس از تایید دانش آموختگی مدارک لازم را بارگذاری و توسط پست مدارک درخواستی را دریافت نمایند. ادامه مطلب....

انتصابات جدید در حوزه معاونت آموزشی

طی ابلاغ های جداگانه ای از طرف معاون محترم آموزشی دانشگاه، خانمها دکتر نفیسه طباطبائی علوی بعنوان رئیس دفتر معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مرجان منصوریان بعنوان مشاور معاون آموزشی و سرپرست آموزش بین الملل معاونت آموزشی، آقایان دکتر علی والیانی بعنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه و دکترحمید رضا پورزمانی بعنوان مشاور معاون آموزشی در امور اداری،مالی و سرپرست امور پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی، ادامه مطلب

برگزاری جلسه مصاحبه متقاضیان برنامه پزشگ پژوهشگر

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ راس ساعت ۸ صبح جلسه مصاحبه با متقاضیان برنامه پزشگ پژوهشگر با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه، نماینده رئیس دانشگاه،اعضاء کمیته مصاحبه کننده و متقاضیان برنامه پزشک پژوهشگر در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار و از متقاضیان مذکور به تفکیک رشته در چهارگروه مجزا مصاحبه بعمل آمد. 

جلسه تودیع و معارفه مسئولین و مدیران حوزه معاونت آموزشی

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ راس ساعت ۱۱صبح، جلسه تودیع و معارفه مسئولین و مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با حضور معاونین جدید و سابق آموزشی و پژوهشی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیران و روسای ادارات معاونت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دیگر مدعوین در محل تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات...ادامه مطلب

برگزاری جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فنآورانه

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۹ راس ساعت ۸ صبح جلسه پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فنآورانه با حضور قائم مقام معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونین تحصیلات تکمیلی دانشکده ها تشکیل و چند مورد پایان نامه های کاربردی با بروندادهای فنآورانه دانشجویی مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای دانشگاه

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۶ جلسه شورای دانشگاه با حضور سرکار خانم دکتر چنگیز، سرپرست محترم دانشگاه، آقای دکتر صبری معاون آموزشی و دبیر شورای دانشگاه و ویگر اعضاء شورا در محل سالن دفتر ریاست دانشگاه تشکیل و در خصوص موارد مطروحه بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS