برگزاری اولین کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۷ راس ساعت ۸ صبح  اولین کارگروه آموزش مراقبت های تسکینی بر اساس ابلاغ عضویت اعضاء کارگروه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،کارشناسان و صاحب نظران بیمارستانها، دانشکده ها و گروه های مختلف آموزشی دانشگاه در اتاق جلسات حوزه تشکیل و ضمن طرح موضوعات مرتبط با وظائف کارگروه  بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

برگزاری دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۰۲ راس ساعت ۸ صبح دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر کل دانشجوئی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده های  علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، تغذیه و علوم غذایی، رئیس اداره خدمات آموزشی،کارشناسان کمیته ارتقاء خدمات آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه در سالن شورا حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و ضمن مصاحبه با دانشجویان بعد از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

نشست مشترک معاون آموزشی دانشگاه با اساتید و دانشجویان مرکز پزشکی کاشانی

روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۳۱  در راستاي تحقق و ارتقاء اهداف و استانداردهاي آموزشي و بمنظور آشنايي با روند آموزش دانشجویان مراکز بیمارستانی، نشست مشتركي با حضور معاون آموزشي دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، جانشين معاون آموزشي در امور آموزش تخصصي وفوق تخصصي، مسئول دبیرخانه شورای آموزش بالینی دانشگاه و رئیس و معاون آموزشی بیمارستان و جمعي از اعضاء هیات علمی، دستیاران و کارورزان مرکز پزشکی درمانی کاشانی  برگزار و موارد و مشکلات مطرح شده بررسی و مقرر گردید به نحو مقتضی در خصوص رفع آنان اقدام گردد.

برگزاری جلسه کمیته منطقه ای از راه دور با دانشگاهای یزد و کاشان

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ راس ساعت ۹ صبح جلسه کمیته منطقه ای با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، بمنظور ایجاد سهولت در انجام کار به صورت از راه دور و بوسیله ویدیو کنفرانس با  مدیران آموزشی دانشگاههای یزد و کاشان برگزار و ضمن بررسی خلاصه وضعیت تحصیلی و کارنامه تحصیلی دانشجویان تصمیمات لازم  در خصوص چگونگی ادامه تحصیل دانشجویان  ذینفع اتخاذ گردید. 

برگزاری کمیته پذیرش دانشجویان خارجی

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۸ راس ساعت ۸ صبح اولین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر کل دانشجوئی دانشگاه، معاونین آموزشی دانشکده های  علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، تغذیه و علوم غذایی، رئیس اداره خدمات آموزشی،کارشناسان کمیته ارتقاء خدمات آموزشی و روابط بین الملل دانشگاه در سالن شورا حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و ضمن مصاحبه با دانشجویان بعد از بحث و بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ راس ساعت ۱۴ جلسه شورای آموزشی دانشگاه باحضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه، مدیرامور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و اعضاء شورا در محل تالار زیتون مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تشکیل و ضمن مطرح نمودن موارد سیاست گذاری و دانشجویی،  بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

پنجمین جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۷ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه شورای آموزش بالینی دانشگاه با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونین محترم آموزشی بیمارستانها و نمایندگان معاونین محترم درمان و دانشجویی فرهنگی دانشگاه در محل اتاق جلسات شورا تشکیل و بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS