مراسم افتتاح اولین جشنواره ملی فیلم مهر سلامت

مراسم افتتاح اولین جشنواره ملی فیلم مهر سلامت  در تاریخ دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۷ ساعت ۱۸:۱۵ در محل سینما سوره حوزه هنری اصفهان خیابان آمادگاه برگزار می گردد

جلسه رسیدگی به تقاضای دانشگاه شیخ بهائی

جلسه رسیدگی به تقاضای دانشگاه شیخ بهائی ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ ماه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نمایندگان دانشگاه شهید بهشتی در محل اتاق معاون آموزشی برگزار گردید ادامه مطلب

جلسه کارگروه کارشناسی شورای آموزشی دانشگاه

جلسه کارگروه کارشناسی شورای آموزشی دانشگاه  در ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۲ مهرماه با حضور مدیر امور آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مسوولین آموزش دانشکده ها در تالار حکمت معاونت آموزشی برگزار گردید و در خصوص تقویم آموزشی و برنامه حذف و اضافه درسی دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید.

جلسه بررسی اهم چالش ها و اولویت های آموزشی دانشگاه

جلسه بررسی اهم چالشها و الویت های آموزشی دانشگاه از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۹ روز ۲۲ مهرماه سال ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیران حوزه معاونت و رئیس دفتر معاونت اموزشی تشکیل گردد.ادامه مطلب

کارگروه بازنگری مجموعه دستورالعملهای ارزشیابی رفتار حرفه ای کارورزان

جلسه کارگروه بازنگری مجموعه دستورالعملهای ارزشیابی رفتار حرفه ای کارورزان در ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه ۲۱ مهرماه ۹۷ با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر امورآموزشی دانشگاه، مشاور معاون آموزشی در حوزه مرتبط با خدمات سلامت، معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی الزهرا و معاونین آموزشی دانشکده های پزشکی؛دندانپزشکی و پرستاری در سالن شورای معاونت آموزشی برگزار گردید.

ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) در جاری سازی استانداردهای اعتباربخشی آموزشی از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۱۶ با حضور مسئول محترم محور اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی؛ نمایندگان محترم معاونت آموزشی؛ دانشکده پزشکی؛ دانشکده پرستاری و مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر چمران صورت پذیرفت

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷

ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال ۹۷  روز سه شنبه ۱۷مهر ماه راس ساعت ۱۳:۳۰ و  با حضور معاون آموزشی دانشگاه و کلیه اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی در محل تالار حکمت حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن مطرح نمودن دستور کار جلسه در خصوص سیاستگذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS