تماس با ما

 


 

شماره تماس

۰۳۱-۳۷۹۲۸۰۷۰

۰۳۱-۳۶۶۸۶۲۴۹

آدرس ایمیل shahed@mui.ac.ir
آدرس تلگرام https://telegram.me/‎setadeshahed
شماره فکس معاونت آموزشی ۰۳۱۳۶۶۸۲۰۰۶