مدیر امور پشتیبانی معاونت آموزشی

آقای سید محسن باطنی 

سرپرست مدیریت پشتیبانی حوزه معاونت آموزشی

ادارات زیرمجموعه شامل:

 

روابط عمومي  :

مسئول روابط عمومي :خانم خدیجه میراحمدی تلفن :۳۷۹۲۸۰۰۵

برخي از وظايف مسئول روابط عمومي:

مسئول سایت معاونت آموزشی

تهيه و تدويل اخبار و درج در سایت معاونت آموزشی  و ارسال به روابط عمومي ستاد

عكاسي و تهيه خبر ، ويرايش عكسها و uploadخبر در وب سايت حوزه

برنامه ريزي و هماهنگي به منظور برگزاري همايشها و جلسات حوزه

تبليغات و اطلاع رساني مناسبتها و مراسم ها اعياد و ايام ويژه

مسئول واحد سمعي بصري و عكاسي از جلسات برگزار شده

انعكاس نظرسنجي هاي طرح تكريم ارباب رجوع به رئيس حوزه و روابط عمومي كل

اعلام سهميه چادگان و مشهد به همكاران ، ثبت نام ، قرعه كشي و معرفي به مهمانسرا

امور مالي و حسابداري:

رئيس امور مالي : آقای حميدرضا سعيدي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۶

حسابدار : فريبا طهماسبي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

حسابدار : محمدرضا كريميان تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۴

برخي از وظايف حسابدار ي:

پرداخت اسناد هزينه هاي حوزه

پرداخت امور پرسنلي

حسابرسي هزينه هاي اداره

رسيدگي به اسناد هزينه

پيگيري تخصيص بودجه

پيگيري امور بانكي و چكها

حسابرسي كسورات حقوقي پرسنل

امور اداری

رئيس امور اداري :آقاي ميثم كريمي تلفن : ۳۷۹۲۸۰۲۰

برخي از وظايف امور اداري:

نظارت بر كارخدمات ، انبار ، كارپردازي، كارگزيني، دبيرخانه و دفتر مديريت

امور قراردادهاي حوزه معاونت آموزشي

نظارت بر كار چاپ و تكثير

نظارت بر كارشناسي آموزشي حوزه مديريت

 

كارگزيني :

مسئول كارگزين : آقاي ياسر پريشاني تلفن : ۳۷۹۲۸۵۲۴ ايميل : yaser8503@yahoo.com

واحد كارگزيني كليه امور مربوط به كاركنان شاغل و بازنشسته واحدهاي معاونت آموزشي ، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف اسامي را بر عهده دارد. تعداد پرونده هاي پرسنلي موجود در اين واحد ۲۵۶ جلد بوده كه ۱۴۰ جلد پرونده پرسنل بازنشسته مي باشد.

برخي از وظايف و مسئوليتهاي كارگزيني:

۱- صدور احكام كارگزيني (ماموريت، تغييرحقوق و مزايا، ارتقا رتبه و ...)

۲- امور تبديل وضعيت استخدامي كاركنان (تبديل وضع كاركنان از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي )

۳- امور تغيير پست و اعمال مدرك تحصيلي

۴- امور نقل و انتقالات پرسنلي

۵- امور انتقال كسورات بيمه اي پرسنل مشترك صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري

۶- امور مرخصي ها

۷- حضور غياب پرسنل

۸- امور مربوط به ايثارگران

۹- امور بازنشستگي پرسنل

۱۰- ارتقاء رتبه و ارتقاء طبقه

۱۱- ساير مكاتبات و انجام امور مقدماتي موارد فوق الذكر

كارپردازي:

كارپرداز :آقاي سعید دادگستر تلفن : ۳۷۹۲۸۰۱۱

 

دبيرخانه :

مسئول دبيرخانه : خانم پريوش حاج هاشمي تلفن : ۷۹۲۸۰۰۶

اپراتور دبيرخانه : زهرا لبخنده

اپراتور دبيرخانه : مهرانگيز ديري

نامه رسان : ابراهيم پيرنجم الدين

بایگانی :

آقای مسعود نقاش: ۸۰۲۱

آقای صادقی: ۸۰۲۲

آقای داوری:۸۰۲۳

 

دفتر معاونت:

مسئول دفتر : آقای فاتحی تلفن : ۳۷۹۲۸۰۰۰

مسئول دفتر: خانم مرضیه نوروزی ۳۷۹۲۸۰۰۰

برخي از وظايف كارشناس مسئول دفتر

۱- مكاتبات مرتبط با وزارت متبوع و معاون آموزشي و مختص دفتر معاونت

۲- رابط آمار :جمع بندي آمار و هماهنگي بين اداره ها جهت اعلام هر گونه آمار و مكاتبات پاسخ به آمار درخواستي از اين حوزه

۳- همكاري لازم در برگزاري جشنواره مطهري و ديگر همايشهاي مرتبط با حوزه معاونت

۴-- محاسبه بودجه هيات علمي تمام وقت جغرافيايي و مكاتبه با دانشكده ها

۵-- محاسبه حق الزحمه پايان نامه هاي اساتيد راهنما تمامي دانشكده ها ، چك كردن بامستندات ارسالي از دانشكده ها و مكاتبه بامديريت بودجه

اداره خدمات

مسئول خدمات : آقای آقابابایی