برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ راس ساعت ۸ صبح جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و بر اساس دستور جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت اعضاء محترم هیات علمی و تعهداتی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 

يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری

يازدهمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری به منظور شناسايی، انتخاب و قدردانی از فرآيندهای برتر آموزشی و همچنين شناسايی و معرفی برنامه ها، فرآيندها و دستاوردهای اثربخش و نوين آموزشی و ايجاد بستر تبادل تجربيات و کمک به ارتقاء کيفيت آموزشی در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد. در اين جشنواره، فضا و بستر لازم برای حضور فعال عموم اعضای هيئت علمی دانشگاه ها در گروههای آموزشی در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مهيا خواهد بود. ادمه مطلب...

اعلام آمادگی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زلزله زدگان غرب کشور

نامه اعلام آمادگی معاونت آموزشی دانشگاه بمنظور تجمیع کمک های نقدی جامعه هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، از طریق اختصاص ۵ الی ۱۰% از حقوق یک ماه از اعضای هیأت علمی داوطلب و واریز به حساب یکی از نهادهای مطمئن جهت اعطای کمک های نقدی به زلزله زدگان غرب کشور.

برگزاری دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۴  راس ساعت ۷/۳۰ صبح با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه، مشاوران و مدیران حوزه معاونت آموزشی دومین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی، تشکیل و براساس دسنور جلسه در خصوص سیاست ها، اهداف و انتظارات بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.  

برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۳ راس ساعت ۱۳ هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درسال ۹۶  با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل گردید و ضمن مطرح نمودن دستور جلسه در خصوص سیاست گذاری ها و موارد دانشجویی بعد از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۳ راس ساعت ۱۰/۳۰جلسه کارگروه گذراندن تعهدات قانونی با حضور معاون محترم آموزشی، معاون پژوهش و فنآوری ، معاون پشتیبانی دانشگاه، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص بازبینی دستورالعمل گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی دانشگاه بحث و تبادل نظر بعمل آمد. 

جلسه بررسی و نهایی سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد

روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۷ راس ساعت ۱۳ جلسه بررسی و نهایی سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد و شیوه نامه ها ی آن با حضور معاون محترم آموزشی و روسای دانشکده ها در محل سالن جلسات حوزه معاونت آموزشی تشکیل و در خصوص نقش مهم ارزشیابی استاد در ارتقای عملکرد آموزشی و اهمیت رویکرد نظام مند به آن بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت آموزشی RSS