اخبار هیات اجرایی جذب

برگزاری هشتادمین جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۸ساعت ۸ صبح هشتادمین جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم آموزشی و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و درخصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، گذراندن تعهدات قانونی و سایر موارد اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد

برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۲۴/۶/۹۶ ساعت ۷/۳۰ صبح جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی با حضور اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و با تعدادی از شرکت کنندگان واجد شرایط فراخوان چهاردهم مصاحبه بعمل آمد

برگزاری هفتادو نهمین جلسه هیات اجرایی جذب

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۷ ساعت ۷/۳۰ صبح هفتاد و نهمین جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل و درخصوص تبدیل وضعیت، گذراندن تعهدات قانونی و سایر موارد اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد

برگزاری جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی

روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ ساعت ۷/۳۰ صبح جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضاء هیات علمی با حضور اعضاء در محل اتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار گردید و با تعدادی از شرکت کنندگان واجد شرایط فراخوان چهاردهم مصاحبه بعمل آمد.

فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (فارغ التحصیلان مقطع Ph.D)

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود در گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی، فراخوان تعهدات قانونی را در رشته هاي موردنیاز برگزار مي‌نمايد.

 

  -آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی

  - رشته های مورد نیاز فراخوان تعهدات قانونی

  - فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی

برگزاری سومین جلسه هیات اجرایی جذب در سال۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۴/۲۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور اعضاء در حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری دومین جلسه هیات اجرایی جذب در سال ۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ ۲۳/۳/۹۶ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. و در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء محترم هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری اولین جلسه هیات اجرایی جذب در سال ۹۶

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۱۲ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۰ جلسه هیات اجرایی جذب با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دیگر اعضاء در محل اتاق شورای حوزه معاونت آموزشی تشکیل گردید. در این جلسه در خصوص ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت و گذراندن تعهدات قانونی اعضاء هیات علمی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی

 

به اطلاع میرساند ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ از طریق سایت

http://jazb.acc.behdasht.gov.ir  انجام خواهد شد.

صفحه‌ها