اخبار هیات اجرایی جذب

اداره جذب هیات علمی دانشگاه

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی (فارغ التحصیلان مقطع Ph.D)

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، به منظور تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود در گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی، بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی، فراخوان تعهدات قانونی را در رشته هاي موردنیاز برگزار مي‌نمايد.

 

  -آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی

  - رشته های مورد نیاز فراخوان تعهدات قانونی

  - فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی

ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی

 

به اطلاع میرساند ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۳ از طریق سایت

http://jazb.acc.behdasht.gov.ir  انجام خواهد شد.