اخبار هیات اجرایی جذب

تاریخ مصاحبه متقاضیان (اتباع خارجی) تحصیل بدون آزمون در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بدینوسیله تاریخ مصاحبه متقاضیان (اتباع خارجی) تحصیل بدون آزمون در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بشرح زیر اعلام می دارد:
۹۶/۰۴/۲۸ برای متقاضیان مقاطع دکترا (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)
۹۶/۰۵/۰۲ برای متقاضیان سایر مقاطع و رشته های تحصیلی

دانشجویان اتباع خارجی

      دانشجویان بورسیه:   پذیرش ازطریق کنکور سراسری

      دانشجویان غیربورسیه: پذیرش بصورت آزاد و با پرداخت شخصی هزینه های آموزشی

       تعریف مقاطع و دوره های آموزشی

       جدول رشته ها

       امکانات رفاهی

       شرایط- ضوابط و مدارک پذیرش

       شهریه تحصیلی

       هزینه های اقامتی

       جدول ظرفیت پذیرش

       تقویم پذیرش

       فرمهای ثبت نامی

              The student Visa Application Form(2)‎