مدارک لازم جهت ثبت نام (الکترونیکی -حضوری )پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اطلاع می رساند ثبت نام این دانشجویان به صورت اینترنتی و حضوری به شرح زیر انجام می گردد: لازم است کلیه دانشجویان تکمیل ظرفیت از تاریخ ۹۵/۰۸/۰۹لغایت ۹۵/۰۸/۱۰ بصورت اینترنتی ثبت نام نمایند :

 

نکات مهم ویژه دانشجویان بدون شهریه :
۱-برای انجام کلیه امور مربوط به خوابگاه، دریافت وام، تعهد محضری خوابگاه، کارت تغذیه، پرنمودن فرم پرونده سلامت از طریق سایت معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس http://csa.mui.ac.ir  اقدام می گردد.

۲- دانشجویان با سهمیه شاهد وایثارگر  فرمهای مربوطه رااز طریق لینک ادامه اطلاعیه دریافت وتکمیل نمایند

۳- دانشجویان با سهمیه استعداد درخشان فرمهای مربوطه رااز طریق سایت ذیل دریافت وتکمیل نمایندhttp://talented.mui.ac.ir
 
ثبت نام خوابگاه دانشجویان بدون شهریه:

تلفن امور خوابگاه: ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۳ و ۰۳۱۳۷۹۲۳۰۴۴
آدرس درب شرقی: اصفهان   خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ساختمان شماره  چهار طبقه همکف معاونت دانشجویی فرهنگی  اداره امور خوابگاهها،

 

نکات مهم ویژه دانشجویان پردیس خودگردان(شهریه پرداز):-

بر اساس نامه شماره ۵۰۰/۲۷۰۲ مورخ ۱۴/۶/۹۵ که میزان شهریه سالیانه دوره کارشناسی ارشد ۱۴۰/۷۰۰/۰۰۰ریال تعیین گردیده برای ثبت نام شهریه یک نیمسال (ثابت ومتغیر )وشهریه ثابت نیمسال دوم جمعا به میزان ۹۵/۶۵۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۳۰۰۸ به کد شناسه ۷۱۰۸۳۱۰۲۸۳۰۰۸۰۴۶۷ بانک رفاه علوم پزشکی واریز وهنگام ثبت نام الکترونیکی اسکن فیش بارگذاری گرددودر ثبت نام حضوری اصل فیش تحویل گردد. 

 

ثبت نام اینترنتی شامل :

۱- دانلود ودریافت فرم های ثبت نامی در ذیل همین صفحه و تکمیل آنها 

۲- تهیه مدارک ثبت نامی طبق دستورالعمل(در ذیل همین صفحه

۳-اسکن و بارگذاری مدارک ثبت نامی و فرم ها در سایت معاونت آموزشی  که لینک آن پس از این اطلاعیه قراردارد، انجام گیرد

۴- پرکردن شناسنامه سلامت اجباری می باشد. ( لینک پس از ثبت نام اینترنتی)

                                                   

تذکرات مهم:

پس از بارگذاری مدارک،  داوطلب می بایست طی ۴۸ساعت به سامانه مراجعه و در صورت ارجاع نقص از سوی کارشناس آموزش نسبت به رفع نواقص اقدام و مدارک رفع نقص شده را مجددا  اسکن و بارگذاری نمایند .

   پس از اخذ شماره دانشجویی در سایت ثبت نام،ضمن الصاق عکس به فرم معاینه دانشجو  به لینک شناسنامه سلامت دانشگاه مراجعه و مهر و امضاء پزشک معتمد مر کز بهداشتی درمانی و مرکز مشاوره  را اخذ نموده و سپس اسکن و بارگذاری نمائید .

دانشجویان شهریه پرداز می بایست فرم های مخصوص دانشجویان  پردیس خودگردان را تکمیل و اسکن و بارگذاری نمایند . 

ثبت نام حضوری و تحویل اصل مدارک ثبت نامی، (طبق جدول زمانبندی هر رشته  در ذیل آمده است)

 

 

 

۱-مدارک لازم جهت ثبت نام (الکترونیکی -حضوری )پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه سال ۱۳۹۵

 

 پیش از شروع به ثبت نام اینترنتی فرم های ثبت نامی  مشخص شده در لینک زیر را دریافت، چاپ ، تکمیل و امضا نمایید وپس از امضا همراه با  مدارک ذکر شده در بالا اسکن نموده تا هنگام ثبت نام اینترنتی در سیستم بارگذاری نمایید.

 

۲- فرمهای ثبت نام کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان  مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه ۱۳۹۵