برگزاری جلسه هماهنگی معاون مدیر با کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی

روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۰۹ جلسه هماهنگی با حضور معاون محترم مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی رئیس و کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی  تشکیل و در خصوص ابهامات موجود در روند کار این اداره و موارد دانشجویی بحث و تبادل نظر بعمل آمد و راهکارهای لازم ارائه گردید .

آلبوم تصاویر: